PAD: Zaprosiłem także prezesa Izby Pracy SN oraz prezesa NSA

Zaprosiłem nie tylko prezes Gersdorf. Zaprosiłem także prezesa Iwulskiego, prezesa Izby Pracy w SN. Zaprosiłem także prezesa NSA prof. Zirk-Sadowskiego po to, żeby porozmawiać o tym, co będzie w momencie, w którym nastąpią zmiany, jeżeli chodzi przede wszystkim o SN. W tej chwili toczą się procedury jeżeli chodzi o sędziów, tych sędziów, którzy chcą pozostać w sądzie, złożyli stosowne wnioski, te sprawy są przekazane do KRS i tam będą opiniowane. Natomiast jeżeli chodzi o tych sędziów, którzy przechodzą w stan spoczynku na mocy przepisów mocy ustawy, bo to chcę z całą mocą podkreślić, tu nie ma żadnej decyzji prezydenta. To po prostu ustawa, która o tym przesądza i tak już było, kiedy ta ustawa wchodziła w życie. W stan spoczynku przechodzili sędziowie Izby Wojskowej SN, ponieważ izba ulegała likwidacji i miało to miejsce z mocy ustawy. Obecnie jest tak samo, ponieważ zapisy są analogiczne. Po prostu sędziowie przechodzą w stan spoczynku z końcem dzisiejszego dnia, czyli od jutra będą sędziami w stanie spoczynku i w związku z tym są potrzebne określone działania, zgodnie z przepisami ustawy – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami, podczas Forum Regionów Trójmorza. Jak podkreślił PAD, ustawa o SN nie została zaskarżona do TK, więc zakłada, że przepisy ustawy będą przestrzegane, bo tego wymaga praworządność.