Mucha: I Prezes Sądu Najwyższego spełnia warunki określone ustawą, przechodzi w stan spoczynku z mocy prawa

Taką osobą, na skutek własnej, jak rozumujemy, decyzji, jest także pani I Prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdorf. Jeżeli pani sędzia spełnia te warunki określone ustawą, a nie ulega żadnej wątpliwości, że spełnia, przechodzi ona w stan spoczynku z mocy prawa. Tutaj mamy sytuację tego rodzaju, że jedyna kwestia, jaka potencjalnie się pojawia, to wyłonienie osoby do pełnienia obowiązków I Prezesa do czasu powołania nowego IPSN” – mówił prezydencki minister Paweł Mucha.