Mucha: Było wolą prezydenta, żeby najstarszym stażem sędzia, Józef Iwulski, był p.o. I prezesa SN. Prezes Gersdorf poinformowała, że wyznaczyła pana sędziego Iwulskiego do jej zastępowania

Pan prezydent poinformował panią IPSN, pana prezesa Iwulskiego o tym, że zgodnie z przepisem art. 14 §2 ustawy. Pan prezydent wskazuje jednoznacznie, że ktoś, kto nie jest sędzią SN w stanie czynnym, nie może pełnić funkcji IPSN. W związku z tym nie ma IPSN. Było wolą pana prezydenta, żeby najstarszy stażem sędzia, pan prezes Józef Iwulski, był osobą, która od jutra zgodnie z przepisem art. 14 §2 wykonywała funkcje związane z zastępowaniem i wykonywaniem tych obowiązków, które ustawa przypisuje w takiej sytuacji” – mówił prezydencki minister Paweł Mucha.

Po tym oświadczeniu prezydenta dot. obowiązywania ustawy i oczywistych konsekwencji obowiązywania ustawy, i także po przedstawieniu przez pana prezydenta tego, że z jednej strony decyzją pani prezes, co podkreślam, ponieważ nie złożyła oświadczenia, przestaje być sędzią w stanie czynnym, ten przepis będzie znajdował zastosowanie, okazało się, że podobne wskazanie jest wskazaniem, jeżeli chodzi o oświadczenie I Prezes Sądu Najwyższego co do wątku osobowego. Pani prezes poinformowała pana prezydenta o tym, że wyznaczyła pana sędziego Iwulskiego jako osobę uprawnioną na gruncie art. 14 §2 ustawy do zastępowania IPSN” – dodawał.