Laskowski: Gersdorf wydała zarządzenie o wyznaczeniu Iwulskiego do zastępowania jej na czas nieobecności

Szersze uzasadnienie stanowiska pani prezes być może pojawi się w jej osobistym wystąpieniu, naprawdopodobniej jutro, natomiast dzisiaj chciałbym przekazać, że przed spotkaniem z prezydentem, o 15:30 pani prezes wydała zarządzenie na podstawie art. 14 § 2 ustawy o powierzeniu czy wyznaczeniu jako kierującego pracą SN prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Józefa Iwulskiego na czas swojej nieobecności, do zastępowania pani prezes na czas swojej nieobecności, do zastępowania pani prezes na czas jej nieobecności. O treści tego zarządzenia pani prezes poinformowała prezydenta w czasie spotkania, które dzisiaj miało miejsce – stwierdził Michał Laskowski na briefingu w SN.