Gersdorf: Dla mnie, jako I Prezesa SN, to dzień smutny. Kończy się pewna epoka sądownictwa i Sądu Najwyższego i jego niezależności organizacyjnej i kompetencji

Dla mnie, jako I Prezesa Sądu Najwyższego, to dzień smutny. Kończy się pewna epoka sądownictwa i Sądu Najwyższego i jego niezależności organizacyjnej i kompetencji. Brutalnie zostaje przerwana moja kadencja jako I Prezesa Sądu Najwyższego, kadencja zapisana w konstytucji. Ufam jednak, że pamięć instytucjonalna Sądu Najwyższego, szczególnie wyrażająca się orzecznictwem tego sądu, zostanie zachowana” – mówiła podczas spotkania ze studentami I Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf.