Senacka komisja pracuje nad nowelizacją ustawy o IPN

Chwilę po tym jak nowelizację ustawy o IPN przyjął Sejm, prace nad nią rozpoczęła senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Zgodnie z deklaracjami marszałka Karczewskiego, prace nad nowelą w izbie wyższej zakończą się jeszcze na tym posiedzeniu, najpewniej dziś.