PMM: Ta drobna korekta czy modyfikacja umocni naszą pozycję

My wzmocniliśmy zdecydowanie dzięki tej ustawie stan prawny i możliwości dochodzenia naszych racji. My nie tylko się z tego nie wycofujemy, z obrony polskiego imienia. Ta drobna korekta czy modyfikacja, która przyznaliście państwo, że jest czymś bardzo prostym, ona naszą pozycję umocni, a to dlatego, że przez tych kilka miesięcy, do tej pory byliśmy w stanie w ogromnym stopniu rzeczywiście pobudzić świadomość u wielu naszych partnerów. Owszem, również u partnerów izraelskich, żydowskich. Nasz dialog, czasami bardzo trudny rzeczywiście nigdy nie doprowadziłby nas do tego momentu, kiedy ta świadomość jest na zupełnie innym poziomie – mówił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.