Polityczny plan wtorku: wysłuchanie Polski w Radzie UE, rząd o projekcie „mały ZUS dla małych firm”

Unijna Rada ds. Ogólnych przeprowadzi wysłuchanie w ramach art. 7 ust. 1 TUE w sprawie praworządności w Polsce. Skupi się na najpilniejszych kwestiach wskazanych przez KE.

Rząd zajmie się projektem „mały ZUS dla małych firm”, który zakłada wprowadzenie obniżonych i proporcjonalnych do przychodu składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy uzyskują przeciętne miesięczne przychody nieprzekraczające 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia.

10:00 – posiedzenie rządu

11:00 – konferencja Patryka Jakiego

11:00 – prezentacja kandydatki Koalicji Ruchów Miejskich na prezydenta Warszawy

13:30 – konferencja prasowa PO z udziałem Grzegorza Schetyny w trakcie posiedzenia gabinetu cieni we Wrocławiu

15:00 – wysłuchanie Polski przed Radą ds. Ogólnych