Ikonowicz: Pisaliśmy do premiera w sprawie LOT, bo nie może być tak, że w kraju, w którym strajki wywalczyły wolność, zastrasza się związkowców, wyrzucając ich z pracy

– Jestem zawiedziony postawą Wałęsy, który mówił, że trzeba strajkujących pałować, ale jestem też zawiedziony Solidarnością. We wszystkich konfliktach, rolę łamistrajka, stając po stronie pracodawcy, odgrywa Solidarność. Pisaliśmy do premiera w sprawie LOT, bo nie może być trak, że w kraju, w którym strajki wywalczyły wolność zastrasza się związkowców, wyrzucając ich z pracy – mówił Piotr Ikonowicz w Woronicza 17.