Brudziński: Moją rolą jest zawsze stawać za funkcjonariuszami polskiej policji. Ale tam, gdzie jest jest narażony na szwank honor munduru, tam zawsze będą wyciągane decyzje dyscyplinarne i personalne

Chciałbym tutaj cofnąć się do dnia wczorajszego i mojej decyzji dyscyplinarnej w stosunku do przełożonych z odległego co prawda garnizonu, ale to, że wielokrotnie przy tego typu okazjach mówiłem i powtórzę to również dzisiaj, że moją rolą jako ministra spraw wewnętrznych i administracji jest zawsze stawać za funkcjonariuszami polskiej policji, tam gdzie jest narażony interes czy bezpieczeństwo polskiego policjanta, że zawsze w sytuacji, w której jesteście jako funkcjonariusze czy wasi przełożeni atakowani i krytykowani w sposób niezasadny, nieuzasadniony, tam zawsze możecie liczyć na moje wsparcie, wsparcie rządu. Ale wszędzie tam, gdzie dobre imię polskiego policjanta, gdzie jest narażony na szwank honor munduru, który nosicie na ramionach, tam – przykro to powiedzieć – ale zawsze będą wyciągane decyzje dyscyplinarne i personalne. Od przełożonych wymaga się więcej – stwierdził Joachim Brudziński w Krakowie. Jak mówił dalej, praca policjanta to służba i nawet jak się jest po godzinach pracy, to policjant zawsze jest na służbie.