Szefernaker o słowach Trzaskowskiego: To wymaga natychmiastowego wyjaśnienia! Kto i z kim zawarł taką umowę?!