Gowin: Ustawa była konsultowana w sposób bezprecedensowo szeroki. Decyzje, takie bądź inne, zapadną jutro

Przed chwilą przewodniczący Parlamentu Studentów RP pan Tomasz Tokarski powiedział, że postulaty tych grupek protestujących mają niewiele wspólnego z ustawą. Świadczą też o braku zainteresowania realną treścią tej ustawy. Demokracja ma swoje prawa. Najpierw jest czas dyskusji. Ustawa była konsultowana w sposób bezprecedensowo szeroki. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego w reakcji na protest grupki studentów na UW przypomniał, że ich przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu komisji edukacji i nie zgłaszali żadnych postulatów. Po szerokich konsultacjach teraz jest czas na decyzje. Te decyzje, takie bądź inne, zapadną jutro” – mówił na konferencji prasowej w Sejmie wicepremier Jarosław Gowin.