Krasnodębski do Timmermansa: Polska zrobiła wiele, by osiągnąć porozumienie. KE nie chce wykazać dobrej woli i zrozumienia

Rząd polski po swej rekonstrukcji, zmianie premiera od początku roku podjął kolejną próbę intensywnego dialogu, dążąc do porozumienia z KE i zakończenia tej – naszym zdaniem – nieszczęsnej i niepotrzebnej procedury sprawdzania praworządności. Ale nie tylko, ponieważ polski rząd wyszedł naprzeciw wielu postulatom komisji. Nawet jeżeli uważa je za niezbyt zasadne – stwierdził Zdzisław Krasnodębski w trakcie debaty w PE. Jak dodał:

„Parlament polski dokonał w ostatnim czasie znaczących zmian i korekt w przyjętych regulacjach, m.in. osłabiając możliwość wpływu ministra sprawiedliwości na organizację sądów, wzmacniając rolę KRS oraz prezydenta, a nie ministra, publikując zaległe, mające jednak tylko archiwalne znaczenie werdykty TK, zmieniając przepisy dot. asesorów, nakładając dodatkowe warunki, możliwości na wniesienie skargi nadzwyczajnej, wyrównując – tak jak chciała KE – wiek przechodzenia sędziów obu płci, itd.”

Polska zrobiła zatem bardzo wiele, by osiągnąć porozumienie i by uwzględnić zastrzeżenia KE. Niestety do porozumienia potrzeba dobrej woli i chęci zrozumienia obu stron. Z przykrością należy stwierdzić, że KE reprezentowana przez pana [Fransa Timmermansa] nie chce tej dobrej woli i zrozumienia wykazać – dodał europoseł PiS.