Rząd inauguruje kampanię programu Dobry Start

Dziś zainaugurowano kampanię informacyjną poświęconą programowi rządowemu „Dobry Start”. Dzięki świadczeniu dobry start każde uczące się dziecko raz w roku – począwszy od 2018 roku – otrzyma jednorazowo 300 złotych. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dodatkowo dziś minister Anna Zalewska oraz minister Elżbieta Rafalska wystosowały wspólny list do dyrektorów szkół, w którym zwróciły się z prośbą o aktywne włączenie się do działań informacyjnych dotyczących programu „Dobry Start”, tak aby informacja na temat możliwości uzyskania świadczenia trafiła do wszystkich rodziców i opiekunów uczących się dzieci.