PMM: Szybko zareagowaliśmy na protest, od razu spełniliśmy postulat dot. renty socjalnej

Kiedy rozpoczął się protest opiekunów osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych, mogliśmy zareagować szybko i zareagowaliśmy szybko, od razu spełniliśmy w całości jeden z tych postulatów, co zresztą wcześniej mieliśmy w zamyśle, bo 15 maja był okres, do którego należało dokonać pewnej rewaloryzacji różnych kwot i w pracach rządowych mieliśmy tego typu projekty. Podniesienie renty socjalnej do poziomu renty minimalnej, czyli 1029 zł, to coś, co zdecydowanie poprawia los, a mogę porównać do naszych poprzedników, którzy przez 4 lata podnieśli tę rentę socjalną o 100 zł, a my w ciągu 2,5 roku podnosimy o blisko 400 zł. Czyli zupełnie inne podejście teraz, bo my rzeczywiście czujemy tę potrzebę wspierania najsłabszych i chcemy pomagać tym najsłabszym i rozumiemy, że zarówno ten postulat, który jest w całości spełniony, jak i ten drugi postulat, czyli dodatek rehabilitacyjny, który ze względu na to, co zresztą te osoby protestujące same podkreślają w wywiadach, że to realne koszty do poniesienia na pieluchomajtki, cewniki, gorsety, różnego rodzaju protezy, ortezy czy wózki inwalidzkie i 130 innych artykułów medycznych my udostępniliśmy przez realny koszt w budżecie, właśnie te artykuły na potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych, nie tylko tej grupy, która tam protestuje i która jest reprezentatywna dla pewnego typu niepełnosprawności osób, również są inne grupy niepełnosprawności. My jesteśmy w kontakcie z różnymi grupami i wczoraj rozmawialiśmy z takimi grupami, wcześniej w Centrum Dialogu Społecznego. Są liczne, bardzo reprezentatywne stowarzyszenia, z którymi minister Rafalska i ja kontaktujemy się, rozmawiamy, co jest najbardziej potrzebne dla osób niedowidzących, niewidzących, głuchoniemych, które nabyły pewnego rodzaju niepełnosprawność po 18. roku życia i staramy się z maksymalną empatią podchodzić do tych osób, ale oczywiście też jest tak, że ten program musi dotyczyć zreformowanego orzecznictwa – mówił premier Mateusz Morawiecki w KPRM. Jak dodał, ten system w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie przebudowany.

Myślę, że wszyscy obywatele, rodacy znakomicie rozumieją, że są potrzeby bardzo różnych grup, ale są też potrzeby rozwojowe, inwestycyjne, komunikacyjne i właśnie ministrowie Adamczyk i Kwieciński poprzez ten wspaniały program budowy mostów robią coś, co chciałbym, żeby nie było takiej atmosfery pewnej niechęci jednych grup. Nie napuszczajmy jednych grup przeciwko drugim, tylko staramy się poprzez skuteczną walkę ż mafiami VAT-owskimi, rzuciliśmy im rękawice, przez uszczelnienie systemu podatkowego i znaleźć środki na 500+, na rodziny, to te największe pieniądze i to dla nas najważniejsze, ale również na szereg innych wypłat, w tym również na ogromne podniesienie wydatków, o 50% dla tych osób straszliwie pokrzywdzonych – dodał szef rządu.