PAD w RB ONZ: Nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów

Paweł Włodkowic już w XV wieku twierdził, że są pewne prawa narodów, które zawsze należy zabezpieczyć. Chodzi tu o egzystencję, wolność, niepodległość, własną kulturę i godny rozwój. Włodkowic pisał, że gdzie siła jest większa niż przyjaźń, to daną jednostkę prowadzi interes własny. Prawo, w tym prawo naturalne, potępia działania osób, które atakują tych, którzy chcą żyć w pokoju” – mówił podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prezydent Andrzej Duda.

Obecnie, 600 lat później, Polska chce wrócić do tych korzeni. Chcemy podkreślić, że nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów, żeby zapewnić długotrwały i długoterminowy pokój oparty o szacunek, wartości” – dodawał prezydent.