Senat nie rozpatrzył projektu dot. obniżki uposażeń parlamentarzystów. Kolejne posiedzenie w czerwcu

Choć wczoraj senacka komisja przyjęła nowelizację ustawy, zakładającą obniżkę uposażeń parlamentarzystów o 20%, to Senat – na zakończonym już posiedzeniu – nie zdążył przegłosować tej propozycji. Wczoraj marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że nie wpłynęło jeszcze do niego sprawozdanie komisji, więc ten punkt będzie rozpatrywany w późniejszym terminie.

Niektóre inne ustawy, które Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu – jak CPK czy nowelizacja ustaw sądowych – zostały dziś przyjęte przez Senat. Zgodnie z terminarzem, kolejne posiedzenie izby wyższej odbędzie się 6-8 czerwca. W praktyce oznacza to, że obniżka uposażeń trochę się opóźni – ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.