Sejm przyjął projekt nowelizacji ustaw sądowych

Posłowie w bloku głosowań przyjęli projekt nowelizacji tzw. ustaw sądowych, zakładający zmianę przepisów dot. skargi nadzwyczajnej oraz procedury mianowania na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym. W trakcie prac parlamentarnych, PiS wprowadziło obowiązek zasięgnięcia opinii KRS przez prezydenta przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Teraz nowelizacją zajmie się Senat.