Komisja polityki społecznej pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt o rencie socjalnej

3 miesiące temu

Komisja polityki społecznej pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt o rencie socjalnej

3 miesiące temu

Błaszczak o referendum: Samo głosowanie już w wyborach samorządowych, bo to będzie termin bardzo zbliżony, może być bardzo skomplikowane, bo oddajemy w sumie cztery głosy

– Szanujemy inicjatywę pana prezydenta. Przeprowadzaliśmy konsultacje nt Konstytucji, była to ankieta. Sprawą zasadniczą są pytania i termin. Jesteśmy przed konsultacjami. O tym zdecyduje większość polityczna. Samo głosowanie już w wyborach samorządowych, bo to będzie termin bardzo zbliżony, może być bardzo skomplikowane, bo oddajemy w sumie cztery głosy. Jesteśmy otwarci, konsultacje prezydenta z większością parlamentarną z pewnością się odbędą – mówił Mariusz Błaszczak w Gościu Wiadomości.

3 miesiące temu

Blaszczak o interwencji policji wobec narodowców: Mieliśmy do czynienia zdaję się z aktami łamania polskiego prawa i bardzo dobrze, że są wyciągane konsekwencje

– Mieliśmy do czynienia zdaję się z aktami łamania polskiego prawa i bardzo dobrze, że są wyciągane konsekwencje. O tym oczywiście zdecyduje sąd, ale takie konsekwencje powinny być wyciągane – mówił Mariusz Błaszczak w Gościu Wiadomości.

3 miesiące temu

Błaszczak: Byłem w Waszyngtonie, relacje z USA są bardzo dobre, burmistrz New Jersey atakuje też prezydenta Trumpa

– Działania dyplomatyczne i tak się dzieje: mamy interwencję MSZ, polskiego ambasadora, który jutro tam jedzie, to jest niezwykle istotne, by te działania były skoordynowane z działaniami Polonii, że nie zgadzamy się z kłamstwami jakie opowiada lokalny polityk. Byłem w Waszyngtonie, rozmawialiśmy na temat obrony, kupienia nowego sprzętu, te relacje są bardzo dobre. Burmistrz także atakuje prezydenta Trumpa – mówił Mariusz Błaszczak w Gościu Wiadomości.

3 miesiące temu

Tułajew o kampanii Trzaskowskiego: Nie widziałem, żeby cokolwiek było prowadzone

Ja nie widziałem, żeby cokolwiek było prowadzone. Pan minister Jaki jest bardzo mocno aktywny, bardzo mocno pracowity. To jest bardzo mocno widoczne” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 Sylwester Tułajew.

3 miesiące temu

Tułajew o projekcie dot. zachowania posłów na terenie Sejmu: Podobne rozwiązania mamy, kiedy mówimy o sali posiedzeń. Projekt tylko rozszerza

Ten projekt mówi o tym, że poseł powinien się zachowywać godnie tak, żeby nie naruszać powagi Sejmu. Marszałek Sejmu będzie stwierdzał, bardzo podobne rozwiązania mamy do tej pory, kiedy mówimy o tym, w jaki sposób posłowie zachowują się na sali posiedzeń, więc ten projekt tylko rozszerza. Wyraźnie jest w uchwale napisane, że dotyczy to zachowania posłów na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 Sylwester Tułajew z PiS.

3 miesiące temu

Mucha: Polski Sejm podlega temu samemu procesowi co Trybunału Konstytucyjny – procesowi atrapizacji

Polski Sejm podlega temu samemu procesowi, któremu podlegały Trybunał Konstytucyjny, wiele innych instytucji, czyli podlega procesowi atrapizacji. Z polskiego Sejmu robi się atrapę. Posiedzenia odbywają się raz w miesiącu, kiedy normalnie odbywały się dwa razy w miesiącu, jest znacznie mniej posiedzeń komisji sejmowych niż było w poprzednich kadencjach. Nie wolno nam zadawać pytań, nie wolno nam składać wniosków formalnych” – mówiła w „Faktach po Faktach” w TVN24 Joanna Mucha z PO.

3 miesiące temu

PAD o nowej konstytucji: Nie rozumiem, dlaczego są w Polsce politycy, którzy mówią „nie” dla takiego planu

To nie będzie nowa konstytucja dla nowej Polski, to będzie konstytucja dla Polski zmieniającej się, dla Polski, która więcej rozumie, dla Polaków, którzy mają większe doświadczenie niż mieli 25 lat temu, dla Polaków, którzy wyciągają wnioski także z błędów, które zostały popełnione; i o to właśnie chodzi, żeby to była konstytucja Polaków, nasza konstytucja, nie napisana nam przez kogoś i sformułowana przez kogoś, przez elity, przez tych, którzy się znają i lepiej wiedzą. Nie, tym, co się znają, trzeba wskazać, co mają napisać i na tym polega istota rzeczy. To dlatego właśnie to my powinniśmy się wypowiedzieć, wszyscy powszechnie, i o to mi włośnie chodzi: nie tylko, żeby akceptować konstytucję już napisaną, ale żeby podyktować kierunki, w których ona ma zmierzać. Muszę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego są w Polsce politycy, którzy mówią „nie” dla takiego planu. Wierzę w to głęboko, że senatorowie nie odbiorą swoim rodakom, wyborcom możliwości decydowania o ważnych dla Polski sprawach, bo dla mnie w demokracji to jest jedna z najistotniejszych kwestii, i dziwię się, że ci, którzy mienią się obrońcami demokracji, przynajmniej ostatnimi czasy, teraz krzyczą, że nie wolno oddać głosu ludziom, że nie wolno przeprowadzić referendum. Odrobinkę refleksji proponuję. My mamy prawo, wszyscy razem, wypowiedzieć się co do tego, jakiej chcemy Polski, nikt nam tego nie będzie dyktował” – mówił w Pelpinie prezydent Andrzej Duda.

3 miesiące temu

Jutro o 23:00 debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka Sejmu

We wtorek o 23:00 odbędzie się debata nad wspólnym wnioskiem opozycji o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu – wynika z najnowszej wersji harmonogramu. Wcześniej, o 21:30 odbędzie się debata nad wnioskiem opozycji o odwołanie Piotra Glińskiego z funkcji ministra kultury.

Ponadto w nowej wersji harmonogramu pojawiło się II czytanie ostatniego projektu PiS dot. sądów – w środę o 14:45. Jak pisaliśmy na 300, jutro odbędzie się I czytanie tego projektu na komisji sprawiedliwości. Jutro także odbędą się II czytania dwóch projektów dot. niepełnosprawnych.

Posiedzenie ostatecznie potrwa do piątku – według zeszłotygodniowego harmonogramu miało zakończyć się w czwartek.

3 miesiące temu

Jutro początek sejmowych prac nad projektem PiS dot. sądów

We wtorek o 12:15 na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka odbędzie się I czytanie zgłoszonego przez PiS projektu nowelizacji ustawy o SN oraz niektórych innych ustaw – zakładającego zmianę przepisów dot. skargi nadzwyczajnej oraz procedury mianowania na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym.

3 miesiące temu

Polityczne podsumowanie popołudnia: sejmowe komisje o projektach dot. osób z niepełnosprawnościami, PKW o „prekampanii” w Warszawie

— O 19:30 I 21 KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH O PROJEKTACH DOT. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Najpierw posłowie zajmą się przepisami, które zwiększają rentę socjalną, a następnie pakietem minister Rafalskiej, który ma być odpowiedzią na postulat protestujących dot. wprowadzenia dodatku w wysokości 500 złotych.

— PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA DOSTĘPNY. PIS SKŁADA POPRAWKĘ DO REGULAMINU SEJMU. Jak napisano w uzasadnieniu, projekt zmiany regulaminu Sejmu jest związany ściśle z projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który nakłada na posłów i senatorów obowiązek należytego zachowania odpowiadającego pełnionej funkcji nie tylko na sali posiedzeń, ale także w innych miejscach, w których przebywają parlamentarzyści. Projekt wprowadza do regulaminu Sejmu odpowiednie przepisy, które pozwolą na obniżenie uposażenia i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie naruszy powagę Sejmu również poza salą posiedzeń, a także gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący.

— SĄD PODTRZYMAŁ DECYZJĘ O ARESZCIE DLA STANISŁAWA GAWŁOWSKIEGO.

— PKW PONOWNIE KRYTYKUJE „PREKAMPANIĘ”. W wydanym oświadczeniu Komisja pisze, że „Podejmowanie przez podmioty lub osoby, które zamierzają uczestniczyć w zbliżających się, lecz jeszcze niezarządzonych wyborach, takich działań, które noszą cechy kampanii wyborczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego. Podmioty te powinny zatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się od takich działań”.

— GRZEGORZ RUSIECKI WSPÓLNYM KANDYDATEM PO I NOWOCZESNEJ NA PREZYDENTA LESZNA.

3 miesiące temu

Projekt PiS dot. sądów zaopiniowany w trybie pilnym i skierowany do I czytania w komisji

Zgloszony przez PiS projekt nowelizacji ustawy o SN oraz niektórych innych ustaw – zakładający zmianę przepisów dot. skargi nadzwyczajnej oraz procedury mianowania na stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym – został skierowany do I czytania na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Wcześniej projekt został w trybie pilnym zaopiniowany przez BAS.

3 miesiące temu

PAD na spotkaniu z mieszkańcami Sztumu: Chciałem prosić, żebyście państwo wzięli udział w referendum, żebyście poszli i odpowiedzieli na pytania

Chciałem prosić, żebyście państwo w tym referendum wzięli udział, żebyście poszli i odpowiedzieli na pytania, które, mam nadzieję, będą jasne, klarowne, pracujemy w tej chwili nad nimi. Proszę, żebyście państwo byli i w ten sposób także, obok rządzących, brali w swoje ręce odpowiedzialność za ojczyznę, za to, jaki będzie jej przyszły kształt, a w efekcie także jej przyszłe losy, bo to właśnie w tej przyszłej Polsce będą wychowywane kolejne pokolenia. My nie robimy tego dla siebie. Robimy to dla naszych dzieci, wnuków i wierzę w to, że zrealizujemy to dobrze” – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Sztumu prezydent Andrzej Duda.

3 miesiące temu

PAD: Mimo różnych głosów, mimo sprzeciwu niektórych osób ze sceny politycznej, zdecydowałem, że zapytam moich rodaków o kwestie ustrojowe

Chciałbym, żebyście mieli państwo w swoich rękach klucz decyzji co do tego jak ma wyglądać nasza ojczyzna, a nasza ojczyzna to także kwestie ustrojowe: tego jak będzie ona zbudowana, jak będą wyglądały relacje pomiędzy władzami, jakie gwarancje spraw socjalnych, obywatelskich będzie zawierała ustawa zasadnicza. To bardzo istotne, dlatego zdecydowałem się, mimo różnych głosów, mimo sprzeciwu niektórych osób ze sceny politycznej, że zapytam właśnie państwa, moich rodaków o to w referendum konsultacyjnym dotyczącym kształtu i kierunków, jakie powinny być przyjęte w przyszłej polskiej Konstytucji. Obecna ma ponad 20 lat obowiązywania. W Konstytucji 3 maja było napisane, że weryfikacja konstytucji będzie następowała co 25 lat. My na to, żeby tę konstytucję z 1997 roku zweryfikować na pewno jeszcze kilka lat potrzebujemy, ale chciałbym, żebyście to państwo wytyczyli kierunki. Po to właśnie jest referendum” – mówił na spotkaniu z mieszkańcami Sztumu prezydent Andrzej Duda.

3 miesiące temu

Karczewski: Będą podejmowane działania dyplomatyczne i prawne, zmierzające do tego, żeby pomnik pozostał w tym miejscu, w którym jest

Bardzo wnikliwie monitorujemy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałem również z przedstawicielami Polonii w Stanach Zjednoczonych. Będą spotkania Polonii, ale również będą podejmowane działania i dyplomatyczne, i prawne, zmierzające do tego, żeby pomnik, który jest niezwykle symboliczny i niezwykle ważny dla Polski, dla Polaków, ale nie tylko dla Polski, pozostał w przestrzeni Jersey City, w tym miejscu, w którym jest” – mówił marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

3 miesiące temu

Karczewski: Do porozumienia powinno było dojść już wcześniej. Dziwię się, że ten proces tak długo trwa, ale to jest decyzja rodziców

Obserwuję bardzo dokładnie to, co dzieje się w Sejmie. Rząd przedstawił propozycje protestującym rodzicom i myślę, że do porozumienia powinno było dojść już wcześniej. Dziwię się, że ten proces tak długo trwa, ale to jest decyzja rodziców. Bardzo bym życzył sobie, rodzicom i dzieciom, żeby ten protest się zakończył” – mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Stanisław Karczewski.

3 miesiące temu

Karczewski: To jest prekampania. Posłowie, senatorowie mają nie tylko prawo, ale obowiązek spotykać się z wyborcami

W mojej ocenie to jeszcze nie jest kampania wyborcza. To jest prekampania. My, posłowie, senatorowie, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek spotykać się z wyborcami i rozmawiać o sprawach i lokalnych, i centralnych, ale również o polityce zagranicznej. To jest zupełnie naturalne, więc dziwię się, bo jednak to, o czym mówią obaj politycy dotyczy Warszawy. Sam organizowałem spotkania w Warszawie, rozmawiałem i nie była to kampania wyborcza” – mówił marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

3 miesiące temu

Karczewski: Jestem głęboko przekonany, że to nie przepisy powinny regulować to jak posłowie i senatorowie powinni się zachowywać

Słyszałem o tym, ale słyszałem, że to opozycja złożyła. Głęboko przekonany jestem, że to nie przepisy powinny regulować to jak posłowie i senatorowie powinni się zachowywać. Powinni się zawsze zachowywać godnie. Nie znam tego projektu” – mówił w rozmowie z dziennikarzami marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

3 miesiące temu

PKW wydała stanowisko w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii

Podejmowanie przez podmioty lub osoby, które zamierzają uczestniczyćw zbliżających się, lecz jeszcze niezarządzonych wyborach, takich działań, które noszą cechykampanii wyborczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego. Podmioty te powinnyzatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się od takich działań – napisała w PKW w opublikowanym stanowisku.

W obowiązującym stanie prawnym Państwowa Komisja Wyborcza nie ma obecnie uprawnień do podejmowania działań w sprawach związanych z ewentualnym prowadzeniem tzw. „prekampanii wyborczej”, która nie jest uregulowana w przepisach Kodeksu wyborczego. Komisja może jedynie apelować do uczestników życia publicznego niepodejmowanie takich działań – zaznaczono.

„Państwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie zwracała uwagę, że korzystanie przez komitety wyborcze i kandydatów uczestniczących w przyszłych wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego z efektów podejmowanych przed zarządzeniem tychwyborów działań o charakterze agitacji wyborczej (publicznie nakłaniających lub zachęcających do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego, jak definiuje je art. 105 § 1 Kodeksu wyborczego) może zostać uznane za naruszenie zasad finansowania kampanii wyborczej, skutkujące odrzuceniem sprawozdania finansowego komitetu wyborczego oraz ewentualną odpowiedzialnością karną. Państwowa Komisja Wyborcza lub komisarz wyborczy, zgodnie ze swoimi kompetencjami, dokona oceny takich działań pod kątem przestrzegania zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze w ramach badania sprawozdań finansowych składanych przez pełnomocników finansowych komitetów po wyborach.

Publiczne wypowiedzi nawiązujące bezpośrednio do wyborów i zamiaru kandydowania w wyborach, zachęcające do głosowania w określony sposób, stanowią agitację wyborczą i nie powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej przed ogłoszeniem postanowienia o zarządzeniu wyborów”

3 miesiące temu

„Kandydaci, jeżeli chodzi o Warszawę, tę linię przekroczyli”. Szef PKW o cienkiej granicy między aktywnością parlamentarną a prowadzeniem kampanii

PKW nie będzie się odnosić do konkretnych osób; może podjąć stanowisko generalne tak jak już to robiła nie raz, przed każdymi wyborami: samorządowymi, parlamentarnymi czy prezydenckimi – mówił Wojciech Hermeliński w rozmowie z dziennikarzami.

Jak tłumaczył, granica między aktywnością parlamentarną a prowadzeniem kampanii wyborczej jest „bardzo cienka”. – W moim przekonaniu kandydaci, o których państwo pytają, jeżeli chodzi o Warszawę, tę linię przekroczyli i dlatego też prosimy, apelujemy do kandydatów, którzy będą tego rodzaju działania podejmować, aby się powstrzymali – stwierdził przewodniczący PKW, pytany o Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego.

3 miesiące temu

Rzepecki: PiS wrzuciło na posiedzenie Sejmu projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach. To powrót do Paliwo+

Według posłów Kukiz ’15, to wzrost cen paliwa o 10 gr i 2-2,5 mld zł obciążenie przedsiębiorstw. – Będę wnioskował o skreślenie z porządku obrad ustawy o biokomponentach – zapowiedział Stanisław Tyszka.

3 miesiące temu

Bielan o Kaczyńskim: Kontuzja kolana, która jest poważną kontuzją, ale nic poza tym złego się nie dzieje

Jest [Jarosław Kaczyński] w szpitalu, wiemy, że jest w szpitalu. Kontuzja kolana, która jest poważną kontuzją, ale nic poza tym złego się nie dzieje. Nie jestem upoważniony, żeby udzielać szczegółowych informacji – stwierdził Adam Bielan w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

3 miesiące temu

Timmermans spotka się z przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

Frans Timmermans spotka się dzisiaj w Brukseli z przedstawicielem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – potwierdził to w rozmowie z korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon rzecznik Komisji Europejskiej. Jak stwierdził: rozmowy dotyczą „sytuacji w Polsce”.

3 miesiące temu

Grzegorz Rusiecki wspólnym kandydatem Platformy i Nowoczesnej na prezydenta Leszna

Decyzję ogłosili wspólnie Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer.