W Sejmie rozpoczęły się rozmowy protestujących z ministrami

W sali 101 w Sejmie rozpoczęły się rozmowy protestujących z ministrami Elżbietą Rafalską, Krzysztofem Michałkiewiczem i Bartoszem Marczukiem.

Straż Marszałkowska zdecydowała też o zamknięciu dla dziennikarzy sąsiadującego z salą 101 Korytarza Marszałkowskiego.