Rząd w błyskawicznym tempie forsuje projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej

Projekt rano pojawił się na stronach RCL z wczorajszą datą. Rząd maksymalnie skrócił termin na uzgodnienia międzyresortowe i opiniowanie – do dzisiaj do 16:00, więc projekt teoretycznie może zostać przyjęty w tym tygodniu. Nowelizacja zakłada zmianę kwoty renty socjalnej poprzez jej podwyższenie do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to jest do kwoty 1029,80 zł.