Nowoczesna składa projekt ustawy o rencie socjalnej i apeluje o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu

Dzisiaj Nowoczesna składa projekt ustawy dot. renty socjalnej. Zakłada wyrównanie renty socjalnej do 100% renty z tytułu niezdolności do pracy. Druga ustawa, która spełnia wszystkie postulaty protestujących to jest ustawa, która napisaliśmy w 2016 roku. Od ponad dwóch lat jest w zamrażarce sejmowej” – mówiła Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej.

Chciałoby się powiedzieć, że jeśli ktoś chce, to może. Składamy dzisiaj wniosek do marszałka Kuchcińskiego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. Mamy pilną ustawę – jedna leży od 2016 roku, a drugą dzisiaj składamy. Jeżeli chce pan spędzić weekend majowy i jeśli jest on dla pana tak ważny, to niech pan jedzie i lepiej niech z niego nie wraca” – mówiła Joanna Scheuring-Wielgus.