Szymański o kolejnych nowelizacjach sądowych: Wszystko jest możliwe, ale wszystko zależy od odpowiedzialności stron w tej sprawie

Deklaracja premiera Morawieckiego z dziś rana, która odnosiła się do możliwych działań parlamentu w tej dziedzinie jest tutaj bardzo dobrze znana, bo to była bardzo ważna deklaracja. Tylko i wyłącznie od partnerów europejskich zależy, czy do tego będzie musiało dojść, czy do tego dojdzie. Zwróciłem uwagę, że Polski parlament z całą pewnością nie może działać pod presją międzynarodową. Z całą pewnością może i udowodnił to, że może działać w duchu porozumienia i wzajemnego szanowania racji. Politycznie jest to kluczowe” – mówił wiceminister Konrad Szymański.

Wszystko jest możliwe, ale wszystko zależy od odpowiedzialności stron w tej sprawie” – dodawał.