Senat przyjął bez poprawek pakiet ustaw sądowych

Senatorowie w bloku głosowań przyjęli bez poprawek trzy ustawy autorstwa PiS – jedną tzw. antyobstrukcyjną i dwie tzw. kompromisowe. Pierwszą – mówiąc w dużym skrócie – partia rządząca zabezpiecza się przed ewentualną obstrukcją ze strony I prezes SN, wprowadza także osobny budżet Izby Dyscyplinarnej.

Druga zakłada publikację rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem ustawy (chodzi o 3 wyroki dot. ustaw o TK), a trzecia – m.in. zrównanie wieku przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Przewiduje też dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. 

W trakcie prac w Sejmie dodano także poprawkę w ustawie dot. USP, która zmienia inną ustawę – o KRS. Pierwsze posiedzenie rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego – jeśli nie zrobi tego w określonym terminie I prezes SN – może zwołać najstarszy wiekiem członek rady będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

Teraz ustawy trafią do prezydenta.