Szydło: 10 kwietnia 2018 r. powinien nas uczyć, że wiara, wytrwałość i niezłomność zawsze zwycięży