Sejm wydłużony do piątku. PiS forsuje projekty dot. sądów, wraca też sprawa Gawłowskiego

Sejm zbiera się w tym miesiącu – przynajmniej na chwilę obecną – tylko raz. Posiedzenie rozpocznie się w środę o 10:00. O 10:15 odbędzie się I czytanie projektu dot. ustroju sądów powszechnych.

To jedna z „kompromisowych” propozycji PiS, która zakłada m.in. zrównanie wieku przechodzenia w stan spoczynku sędziów dla kobiet i mężczyzn do 65 lat czy wprowadzenie w procedurze odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych dwustopniowego trybu konsultacji z udziałem kolegiów sądów oraz KRS.

Po I czytaniu odbędzie się blok głosowań – możliwe, że będzie głosowany wniosek o odrzucenie projektu. Następni trafi on do komisji. Harmonogram wskazuje na to, że PiS chce przyjąć ten projekt (razem z dwoma innymi) na tym posiedzeniu – II czytanie odbędzie się w czwartek między 13:00 a 14:00.

Także w środę wieczorem – od 20:45 – odbędą się II czytania dwóch innych projektów: dot. publikacji zaległych orzeczeń TK, a także ustawa, która ma uniemożliwić „obstrukcję” (mówiąc w dużym skrócie) ze strony I prezes SN. Ten drugi projekt jest dzisiaj procedowany na SPC, pierwszy – będzie procedowany jutro rano, także na komisji sprawiedliwości.

Głosowania nad przyjęciem projektów mogą odbyć się albo w czwartek wieczorem, między 18:00 a 20:00, albo w piątek między 12:00 a 14:00. Władze Sejmu wydłużyły zresztą posiedzenie – pierwotnie miało trwać dwa dni. Wiadomo ponadto, że w czwartkowym bloku będzie głosowany wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego, a także o uchylenie immunitetów Ryszardowi Petru i Kamili Gasiuk-Pihowicz.