PAD: Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty, bez podziału na barwy polityczne

Zginęli razem jako reprezentacja naszej polskiej wspólnoty, bez podziału jakiegokolwiek na barwy polityczne, wykształcenie, światopogląd, połączeni w jednym przekonaniu: że są polskimi patriotami i muszą oddać hołd innym patriotom, którzy polegli, że muszą utrwalić pamięć, uczcić ją. To właśnie im poświęcony jest ten pomnik, ten monument, monolit, który stoi na tym chyba najważniejszym w Polsce placu. Placu, gdzie jest święty dla nas wszystkich Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie usłyszeliśmy jedne z najważniejszych słów w naszej historii, wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II” – mówił na placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda.