Ujazdowski: Doprowadzę do dużej koncentracji zaufania i poparcia ze strony środowisk politycznych

3 miesiące temu

Ujazdowski: Doprowadzę do dużej koncentracji zaufania i poparcia ze strony środowisk politycznych

Potrzeba cierpliwości. Moja kampania w sensie formalnym się jeszcze nie zaczęła. Pokazałem jako minister kultury, że potrafię łączyć, a nie dzielić. Nawet moi przeciwnicy polityczni nie zarzucali mi na stanowisku ministra kultury stronniczości. Bardzo wiele środowisk o różnej aksjologii miało satysfakcję z moich rządów. Jestem przekonany, że doprowadzę do dużej koncentracji zaufania i poparcia ze stron środowisk politycznych wokół mojej kandydatury, ale to nie przychodzi z dnia na dzień” – mówił w TVN24 Kazimierz Michał Ujazdowski.

3 miesiące temu

Buda: Uchwała ws. komisji śledczej ds. VAT zostanie przedstawiona w czwartek bądź piątek

Zapowiedział to klub PiS. Nasze zapowiedzi [dot. komisji śledczej ds. VAT] właśnie dotyczyły tego tygodnia i przedstawienia uchwały. Myślę, że rzeczywiście czwartek bądź piątek – taka uchwała zostanie przedstawiona, później kandydatury i kolejne prace – stwierdził Waldemar Buda w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

3 miesiące temu

Ujazdowski: Nie tylko żegnam się z PE, ale nie myślę także o żadnej innej funkcji parlamentarnej i rządowej

To jest moja głęboka decyzja. Ja nie tylko żegnam się z Parlamentem Europejskim, nie myślę o tym, żeby startować jeszcze raz w wyborach europejskich, ale także nie myślę o żadnej innej funkcji parlamentarnej i rządowej. Wszystkie swoje kompetencje, siły i doświadczenia chcę poświęcić dla dobra mieszkańców Wrocławia. To jest decyzja na długie lata” – mówił w „Faktach po Faktach” w TVN24 Kazimierz Michał Ujazdowski.

Jeśli nie wygram, to kończę karierę polityczną i wracam na uniwersytet. Nie jestem politykiem zależnym od stanowisk publicznych” – dodawał.

3 miesiące temu

Petru: Kandydatura Ujazdowskiego nie spełnia żadnego z tych kryteriów

3 miesiące temu

Polityczne podsumowanie popołudnia: PiS składa kolejną nowelizację ustawy o SN, Ujazdowski kandydatem PO we Wrocławiu

— PIS SKŁADA PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O SĄDZIE NAJWYŻSZYM. W zgłoszonym przez PiS projekcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym – oprócz m.in. zapisów dot. kwestii budżetu Izby Dyscyplinarnej – znalazł się swego rodzaju poprawiony mechanizm, którym partia rządząca chce zabezpieczyć się przed możliwą „obstrukcją” ze strony I prezes SN, czyli np. rezygnacją z urzędu, o czym w ostatnich dniach spekuluje część komentatorów i dziennikarzy zajmujących się tematyką sądownictw i szybką próbą wyboru kandydatów na jej następcę – piszemy w analizie na 300POLITYCE.

— SĄD NAJWYŻSZY APELUJE O ZMIANY W USTAWACH I ODRACZA ZGROMADZENIE OGÓLNE DO 13 KWIETNIA. Sędziowie podjęli jednak uchwałę, w której „apel do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań, które różnego rodzaju niedoskonałości, mankamenty tej ustawy zniwelują. Spowodują, że nie dojdzie do sytuacji zagrażających stabilności systemu prawnego” – mówił na briefingu rzecznik SN-u, Michał Laskowski.

— KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI BĘDZIE KANDYDATEM PO NA PREZYDENTA WROCŁAWIA. O swojej decyzji na konferencji prasowej poinformował lider Platformy, Grzegorz Schetyna. Ujazdowski włączy się też w prace gabinetu cieni PO.

3 miesiące temu

Laskowski: Jutrzejsze posiedzenie KRS ma charakter zapoznawczo-organizacyjny. Nie jest posiedzeniem w rozumieniu ustawy

Sama deklarowała, że zrobi to niezwłocznie, po świętach. Święta minęły. Czekam na informację od pani prezes, ale nie znam daty, w jakiej zamierza zwołać to posiedzenie. Natychmiast poinformujemy, jeśli zapadnie decyzja w tej sprawie” – mówił na briefingu rzecznik Sądu Najwyższego, Michał Laskowski.

Jutrzejsze posiedzenie ma charakter wprowadzająco-organizacyjny. Nie jest to niewątpliwie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w rozumieniu ustawy. Jest to jakieś zebranie członków Krajowej Rady Sądownictwa, ale o charakterze – jak rozumiem – zapoznawczo-organizacyjnym. Taki jest chyba cel tego spotkania” – dodawał Laskowski.

3 miesiące temu

Laskowski: Były głosy nawołujące panią prezes, żeby maksymalnie długo pozostała na stanowisku

Były głosy nawołujące panią prezes do tego, żeby maksymalnie długo pozostała na swoim stanowisku” – mówił rzecznik SN Michał Laskowski, pytany czy podczas zgromadzenia poruszany był temat rezygnacji ze stanowiska prezes Gersdorf.

3 miesiące temu

Laskowski: Zmiany w ustawach nowelizujących mają charakter pozorny i wprowadzają w błąd opinię publiczną

W trakcie zgromadzenia dyskutowaliśmy na temat tej nowej ustawy i nowego regulaminu dotyczącego pracy Sądu Najwyższego. Na marginesie powiem, że regulamin ten został wydany przez prezydenta jeszcze przed wejściem w życie ustawy, mimo że ustawa zawiera delegację do wydania takiego regulaminu. Widzimy szereg mankamentów i niebezpieczeństw związanych z tą ustawą. Wskazywaliśmy je już od wielu miesięcy, ale podtrzymujemy te zastrzeżenia i uważamy, że są w pełni aktualne, co więcej, nie niwelują ich projekty ustaw, które w tej chwili znalazły się w parlamencie. Co więcej, zaznaczono w ustawie wprost, że te zmiany zaproponowane w tych ustawach nowelizujących, mają charakter pozorny i w gruncie rzeczy wprowadzają w błąd opinię publiczną, także tę międzynarodową, sugerując, że są to działania zmierzające do jakiegoś kompromisu. Pozornego znaczenia nie ma tylko zmiana wieku przechodzenia w stan spoczynku w odniesieniu do kobiet” – mówił na briefingu po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN rzecznik Michał Laskowski.

Uchwała, podjęta przez zgromadzenie, zawiera też „apel do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o podjęcie działań, które różnego rodzaju niedoskonałości, mankamenty tej ustawy zniwelują. Spowodują, że nie dojdzie do sytuacji zagrażających stabilności systemu prawnego”.

Posiedzenie zgromadzenia zostało odroczone do 13 kwietnia do godziny 13:00.

3 miesiące temu

Laskowski o projekcie dot. SN: Z pobieżnej lektury wynika, że to nie jest żadna próba kompromisu

Bardzo pobieżnie zapoznałem się z treścią tego projektu i muszę powiedzieć, że sądziłem, że to jakiś krok w kierunku kompromisu i na arenie międzynarodowej i tutaj wewnętrznej, polskiej. Z tej pobieżnej lektury wynika, że to żadna próba kompromisu nie jest i powstaje pytanie, jaki jest cel. To pytanie warto pewnie byłoby zadać jego twórcą, bo nie bardzo potrafię n to pytanie odpowiedzieć. Mogę się domyślać, ale tak naprawdę nie wiem. Jest oto chyba jakaś próba zablokowania pewnych rozwiązań, które być może są brane pod uwagę przez twórców, ale to taka spekulacja bliżej nieuzasadniona, nieuprawniona z mojej strony. Sądzę, że zastanawiają się twórcy tego projektu, co może zrobić SN, jakie podjąć kroki i jak to ewentualnie uniemożliwić czy temu przeszkodzić. Wydaje się, że to rodzaj jakieś gry, a nie próba szukania konstruktywnych rozwiązań – mówił Michał Laskowski na briefingu, pytany o projekt nowelizacji ustawy o SN.

3 miesiące temu

MSZ: Na wakujące stanowisko podsekretarza stanu w MSZ został powołany Andrzej Papierz

Wcześniej ze stanowiska sekretarza stanu w MSZ został odwołany Jan Dziedziczak. W konsekwencji jedynym sekretarzem stanu pozostanie Konrad Szymański.

3 miesiące temu

Schetyna o projekcie dot. SN: Próba poprawiania fatalnego, katastrofalnego prawa niczego nie zmieni

To następny z etapów demolowania niezawisłości sędziowskiej. Próba poprawiania fatalnego, katastrofalnego prawa niczego nie zmieni. Tu mamy jednoznaczną opinię w tej kwestii, też właśnie stosunek do tego, w jaki sposób zachowuje się PiS w kwestiach trójpodziału władzy i niezależności władzy sądowniczej, połączyła nas i to też jest jeden z powodów, dlaczego jesteśmy dziś razem – mówił Grzegorz Schetyna na konferencji, pytany o projekt nowelizacji ustawy o SN.

3 miesiące temu

Schetyna proponuje kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia

Będę rekomendował wrocławskim strukturom PO, żeby poparły kandydaturę Kazimierza Michała Ujazdowskiego na stanowisko prezydenta miasta Wrocławia” – mówił na konferencji prasowej przewodniczący PO, Grzegorz Schetyna

W ostatnim czasie bardzo wielu obywateli, wrocławian, oczekiwało ode mnie większej aktywności w życiu publicznym. Mówili: chcemy, by pan w większym niż dotychczasowo stopniu zaangażował się w sprawy krajowe, w sprawy Wrocławia i działania na poziomie krajowym. Dzisiaj chcę odpowiedzieć na te oczekiwania. Ta odpowiedź oznacza, że nie nastawiam się na kontynuację pracy w Parlamencie Europejskim. Nastawiam się na ciężką pracę w kraju” – mówił europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski.

3 miesiące temu

Kazimierz Michał Ujazdowski włącza się w prace Gabinetu Cieni PO

Sprawa dotyczy naszej przyszłości, tego, co dzieje się w ostatnich latach i pewnego punktu zwrotnego. Przychodzi taki czas, w którym ludzie, którzy kochają Polskę, mają spojrzenie na nasze państwo, przejmują się jej stanem, mają wspólne diagnozy i wspólnie myślą o przyszłości, dlatego efekt naszych rozmów, może jeszcze nie ustaleń, ale spotkań i troski o stan Rzeczpospolitej, dlatego zaprosiłem Kazimierza Michała Ujazdowskiego do współpracy, do uczestnictwa w Gabinecie Cieni PO. To otwiera możliwości rozmów pracy, współpracy pana posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego ze środowiskami, z ekspertami, z tymi wszystkimi, którzy mają dystans do formuły partyjnej. Wiemy, że to jeden z pierwszych etapów, ale jesteśmy gorącymi zwolennikami współpracy i wspólnoty, bo nie ma jednego bez drugiego” – mówił na konferencji prasowej lider PO, Grzegorz Schetyna.

Polacy mają prawo do tego, by władza szanowała ludzi, respektowała niezależne instytucje, by budowała sojusze na rzecz prestiżu i siły Polski w Europie. Mamy też prawo oczekiwać, że nie tylko obronimy, ale także rozwiniemy samorządność w Polsce, bo coraz więcej będzie zależeć od miast i rozwój kraju i życie naszych obywateli. Nie mogę nie reagować czy odnosić się z obojętnością wobec tego, że Polska jest rządzona przez władzę arogancką i niekompetentną, która naruszyła fundamenty demokracji konstytucyjnej, obniżając standard ochrony praw człowieka, która sieje nieufność, centralizm, blokujący rozwój samorządności i energię społeczną” – dodawał europoseł Kazimierz Michał Ujazdowski.

3 miesiące temu

Sejm udostępnił projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS

W uzasadnieniu napisano iż pirojektowana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym ma na celu przede wszystkim wprowadzenie w tej ustawie zmian o charakterzedoprecyzowującym, zapewniających sprawną realizację przewidzianych w niej procedur. propozycja PiS dotyczy m.in. kwestii budżetu Izby Dyscyplinarnej SN i powoływania sędziów-członków.

Nowelizacja wprowadza też przepis, iż sędzia SN, któremu prezydent powierzył kierowanie SN lub izbą, wykonuje obowiązki i uprawnienia I prezesa SN lub prezesa SN określone w ustawie. Jak argumentują wnioskodawcy, przepis służy wyeliminowaniu ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu uprawnień przysługujących wspomnianemu sędziemu.

3 miesiące temu

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o SN autorstwa PiS

Projekt wpłynął 30 marca, informacja dziś pojawiła się na stronie Sejmu. Dziś także został skierowany do opinii BL i BAS. Przedstawicielem wnioskodawców został poseł Andrzej Matusiewicz. Sam projekt nie został jeszcze udostępniony.

3 miesiące temu

Dworczyk o konwencji 14 kwietnia: Jeden z momentów, kiedy być może poznamy niektóre nazwiska kandydatów

Decyzje o tym, jacy będą kandydaci, jeśli chodzi o prezydentów czy kandydatów do sejmików wojewódzkich, to decyzje zarezerwowane dla władz PiS i musimy zaczekać, aż one zostaną oficjalnie przez władze ogłoszone. Jest to jedna z dat [konwencja 14 kwietnia] czy jeden z momentów, kiedy rzeczywiście być może niektóre nazwiska kandydatów poznamy – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”.

3 miesiące temu

Dworczyk: Najważniejsze przekształcenie rządu, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wiceministrów, mamy już za sobą

Premier Morawiecki zapowiedział chyba 3 tygodnie temu istotne zmiany w rządzie. Jedną z tych zmian było ograniczenie liczby wiceministrów o około 20%. Właśnie mniej więcej o 20% rząd został odchudzony, jeśli chodzi o sekretarzy i podsekretarzy stanu. W tej chwili jeżeli będą postępowały zmiany, to myślę, że to będą takie naturalne wymiany polityków czy urzędników w rządzie, z którymi mamy do czynienia zawsze. Najważniejsze przekształcenie rządu, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wiceministrów, mamy już za sobą – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”.

3 miesiące temu

Dworczyk o politykach prawicy, którzy ogłaszają, że nie zagłosują na PAD: Wypowiadanie tego typu tez w emocjach jest niedobre

Uważam, że wypowiadanie tego typu tez w emocjach jest niedobre. Rozumiem też osoby, które mogą takim emocjom ulegać, ale jeśli mówią to politycy, parlamentarzyści, to jestem zaskoczony. Nie znam tej wypowiedzi [Marka Suskiego], nie znam źródła, natomiast wierzę pani redaktor, że padła tego rodzaju wypowiedź. Myślę, że powinniśmy w sposób wyważony się wypowiadać. Uważam, że to, co się zdarzyło, nie jest absolutnie powodem do jakiegoś rozłamu na prawicy. Musimy dyskutować i w ramach konsensusu wypracowywać takie rozwiązania prawno-organizacyjne, które będą akceptowalne dla całej polskiej prawicy czy centro-prawicy. Siłą naszej formacji i w ogóle centro-prawicy jest jedność. Bardzo by się niedobrze stało, gdyby to, że czyjeś nadzieje zostały zawiedzione, nawet w jakiejś ważnej sprawie, w konsekwencji miałoby doprowadzać do rozłamu – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”, pytany o wypowiedzi niektórych polityków prawicy, którzy ogłaszają, że nie zagłosują na prezydenta Dudę.

Jak stwierdził szef KPRM, prezydent Duda wywodzi się z PiS, jest niezwykle ważną postacią Zjednoczonej Prawicy i ma swoje prerogatywy, z których skorzystał, wetując ustawę degradacyjną.

3 miesiące temu

Suski o wystąpieniu Szydło: Nie było korespondujące z tym, w jaki sposób obecny premier zamierza współpracować z ministrami

Co do wystąpienia pani premier – my byliśmy w Brukseli z panem premierem i tam pan premier zabiegał o to, żeby Polska miała jak najlepszą pozycję przy podziale środków europejskich, o poparcie dla Polski przy art. 7. Prawdę mówiąc, zobaczyliśmy dopiero echa. Mogę powiedzieć tak, że pani premier rzeczywiście pokazała pazurki. Czy ja wiem, czy to było potrzebne rządowi? Jeżeli można powiedzieć, że nagrody poprzedniego rządu spadły trochę na ten rząd i na pana Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że nagród nie będzie, to można powiedzieć, że rzeczywiście nie było to korespondujące z tym, w jaki sposób obecny premier zamierza współpracować z ministrami” – mówił w Radiu Zet minister Marek Suski.

Premier jest inny. Nowy premier ma prawo mieć nowe zasady. Stary premier broni tych nagród. Ma prawo do obrony swoich decyzji” – dodawał Suski

3 miesiące temu

Suski: Myślę, że w bardzo dużym stopniu wpływ na spadek sondaży miała też kwestia dot. ustawy aborcyjnej

Myślę, że w bardzo dużym stopniu wpływ na spadek sondaży miała też kwestia dotycząca ustawy aborcyjnej, która jest dziełem stowarzyszenia, która wpłynęła do Sejmu i ten czarny protest, który zmobilizował bardzo liczne grupy, szczególnie kobiet, które do tej pory może specjalnie się nawet nie zajmowały polityką, zaktywizowały się i to jest też w dużym stopniu kwestia spadku sondaży” – mówił w Radiu Zet minister Marek Suski.

3 miesiące temu

Dworczyk o wecie PAD: Dla wszystkich bez wątpienia ta decyzja była pewnym zaskoczeniem, dla mnie również

Wszyscy dowiedzieliśmy się o decyzji prezydenta [ws. ustawy degradacyjnej] w piątek. Nie wiem, czy wcześniej miała miejsce jakaś oddzielna rozmowa [z premierem]. Jeżeli tak mówi minister Łapiński, to pewnie tak było. Ja tej wiedzy nie mam. Dla wszystkich bez wątpienia ta decyzja była pewnym zaskoczeniem, dla mnie również. Pracowałem nad tą ustawą i uważam, że taka ustawa jest bardzo potrzebna, a zaskoczeniem było dlatego, że z wcześniejszych wypowiedzi urzędników Kancelarii Prezydenta można było wnioskować, że ta ustawa zostanie podpisana – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki”. Jak dodał, gospodarzem ustawy degradacyjnej jest MON i powinno te prace dokończyć.

3 miesiące temu

Suski: Sondaże z reguły na wiosnę są niekorzystne dla obozu. To jest zbieg wielu okoliczności

Sondaże z reguły na wiosnę są niekorzystne dla obozu. To jest jakaś historia od wielu lat, że na wiosnę sondaże dla rządzących są niezbyt korzystne. Tłumaczę to w różny sposób. To jest zbieg wielu okoliczności, chociażby to, że mieliśmy nawarstwienie wielu różnych problemów. Mieliśmy problemu z ustawą o IPN-ie” – mówił w Radiu Zet szef Gabinetu Politycznego premier, Marek Suski.

3 miesiące temu

Suski pytany, czy PiS poprze PAD w 2020: To jeszcze przed nami. Wszystko może się zdarzyć

Kogo poprze Prawo i Sprawiedliwość [w wyborach prezydenckich w 2020], to jest jeszcze przed nami. Wszystko może się zdarzyć. Coraz bardziej prezydent nas zaskakuje” – mówił w Radiu Zet minister Marek Suski.

3 miesiące temu

Suski: Będzie prezydent musiał się rzeczywiście ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos

Będzie prezydent musiał się rzeczywiście ciężko napracować, żeby odzyskać mój głos. Mój, wyłącznie Marka Suskiego. Nie mówię tutaj jako rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, mówię tylko, co mam w sercu, w duszy. Wielki żal do pana prezydenta” – mówił w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu Zet minister Marek Suski.

3 miesiące temu

Suski: Byłem zdziwiony i rozczarowany wetem

Nie zauważyłem, że prezydent [wymaszerowywał z obozu Dobrej Zmiany]. Prezydent odwołał się do swego rodzaju poczucia sprawiedliwości osób, które były bardzo blisko związane z obozem postkomunistycznym. Byłem bardzo zdziwiony, rozczarowany tym wetem. Też byłem zawiedzionym samym umotywowaniem, bo wymowa pana prezydenta była taka: tak, jestem za tym za trzeba sprawiedliwości, że Ci ludzie wykonali bardzo złą rzecz w stosunku do Polski, że sprawiedliwość trzeba wymierzyć, ale nie w taki sposób. Tego nie rozumiem. A w jaki sposób? Naganą w jadłospisie? Tutaj prezydent mnie zaskoczył, zadziwił” – mówił w Radiu Zet szef gabinetu premiera, minister Marek Suski.