Projekty PiS dot. sądów i TK skierowane do konsultacji

Dwa projekty dot. sądów powszechnych i TK, zgłoszone w ubiegłym tygodniu przez PiS, zostały dziś skierowane do konsultacji.