Kantar MB dla TVN: 3/4 badanych źle ocenia wypowiedź Szydło o nagrodach

75% badanych źle ocenia wypowiedź byłej premier o nagrodach – wynika z sondażu Kantar MB, przeprowadzonego na zlecenie „Faktów” TVN. Dobrze ocenia 20% ankietowanych, 5% odpowiedziało „nie wiem”.