Rafalska podsumowuje 2 lata programu 500+

Dzisiaj jesteśmy po dwóch latach obowiązywania programu 500+ i możemy mówić nie o tym, co prognozowaliśmy, ale jakie mamy rzeczywiste efekty tego programu. Te skutki są dobrze znane i dzisiejsza konferencja ma być ekspercką, rzetelną oceną obowiązywania tego programu – mówiła Elżbieta Rafalska na konferencji dot. podsumowania programu Rodzina 500+.

„Jesteśmy krok dalej niż wtedy, czyli 1 kwietnia 2016 toku, ponieważ ten drugi okres zasiłkowy to też zmiana, znowelizowanie ustawy o wsparciu rodziny w wychowaniu dzieci. Dzisiaj już wiemy że w nowym okresie zasiłkowym z programu korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, a liczba dzieci korzystających ze świadczeń rodzinnych wynosi ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z dwójką dziec. Ich odsetek wynosi 62% i w praktyce stanowi to 1,5 mln rodzin. Ile dzieci z jednym dzieckiem korzysta, a więc kiedy stosujemy kryterium dochodowe, takich rodzin mamy 23%, a więc ponad 536 tys. rodzin. Udział rodzin wielodzietnych, z trójką dzieci wyniósł 15% i wynosi 364,9 tys. rodzin. Ogólnie, ponieważ progam dotyczy dzieci do 18. roku, programem objętych jest 53% wszystkich dzieci do 18. roku życia”

Ministerstwo analizuje każde zmiany, szczególnie te, które są skokowymi. Staramy się wyjaśnić przyczyny takiej czy innej sytuacji. Jesteśmy gotowi na poważną dyskusję, ocenę, na krytykę jesteśmy przygotowani. Nie chcemy żeby ten projekt był poddany takiej politycznej, nieracjonalnej ocenie, w której głównym winowajcą przy wielu innych zjawiskach społecznych obciążany jest program Rodzina 500+ – mówiła dalej.