PAD o expose szefa MSZ: Jestem bardzo zadowolony z tego wystąpienia, bardzo wysoko je oceniam

W tym roku można powiedzieć wyjątkowa informacja, bo wygłaszana w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co pan minister zresztą kilkukrotnie akcentował. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego wystąpienia, bardzo wysoko je oceniam. Widać, że pan minister jest nie tylko ministrem spraw zagranicznych, nie tylko doświadczonym dyplomatą, ale posiada także ogromną wiedzę jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Jest zresztą profesorem tej właśnie dziedziny i to było widać w dzisiejszym wystąpieniu. Wyczerpanie właściwie wszystkich wątków związanych z polską polityką zagraniczną, ale przede wszystkim, co mnie ogromnie ucieszyło, bardzo silne podkreślenie bardzo ważnego dla mnie elementu polityki zewnętrznej, jaką powinno prowadzić państwo, a mianowicie współdziałanie między organami prowadzącymi tę politykę: współdziałania prezydenta RP z premierem, ministrem spraw zagranicznych i kilkukrotnie podkreślona rola parlamentu w budowaniu tych relacji międzynarodowych, więc pokazanie całego spektrum władz, które mają jeden program, prowadzą wspólną, spójną, skorelowaną politykę zagraniczną i muszę powiedzieć, że podkreślenie tego uważam za jeden z bardziej wartościowych elementów tego wystąpienia” – mówił na briefingu prasowym w Sejmie prezydent Andrzej Duda.