Czaputowicz: Z ubolewaniem przyjęliśmy uruchomienie procedury z art. 7. Jesteśmy otwarci na dialog i dyskusję z KE

Z ubolewaniem przyjęliśmy decyzję Komisji o uruchomieniu procedury przewidzianej w art. 7 TUE. Bronimy naszego prawa do przeprowadzenia reform wymiaru sądownictwa zgodnych z oczekiwaniami Polaków, wyrażonymi w ostatnich wyborach. Nie naruszają one zasad demokratycznego państwa prawa, a wręcz te zasady umacniają. Nasze stanowisko zawarliśmy w Białej Księdze, którą przekazaliśmy instytucjom unijnym oraz państwom członkowskim. Przedstawiamy w niej argumenty, dlaczego reforma sądownictwa była konieczna. Jesteśmy otwarci na dialog i merytoryczną dyskusję z Komisją Europejską i państwami członkowskimi” – mówił w Sejmie minister Jacek Czaputowicz.