Gersdorf prosi marszałka Sejmu o wyjaśnienie wątpliwości ws. kandydatów do KRS

Rzecznik Sądu Najwyższego poinformował, że prezes Gerdorf zwróciła się do marszałka Kuchcińskiego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z wyborem nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

W swoim wniosku I Prezes SN zwróciła się o udostępnienie dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS.

W ocenie Sądu Najwyższego wypowiedzi kierownictwa resortu sprawiedliwości „można odczytać nie tylko jako wywieranie presji na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ale wręcz jako grożenie inicjowaniem co najmniej postępowania dyscyplinarnego”.

„Niezrozumiałe są nerwowe reakcje dotyczące postawy Pierwszego Prezesa w sytuacji, gdy od wyboru sędziów – członków KRS minęło 12 dni, a od ostatniego posiedzenia KRS nieco ponad dwa tygodnie” – dodaje w komunikacie rzecznik Michał Laskowski.