PMM: Moim celem jest to, żeby zbudować równowagę pomiędzy światem przedsiębiorców a administracją rządową

Ten dokument zmienia bardzo wiele we wszystkich innych ustawach i ma też zmieniać w najważniejszym miejscu, czyli w głowach i w sercach naszych urzędników i naszych przedsiębiorców. To że wszyscy jedziemy na jednym wózku, to jest odkrycie ostatnich kilku lat. Do niedawna lubiliśmy tak mówić sobie, że państwo jest nam do niczego niepotrzebne, że urzędnicy to są tacy krwiopijcy. Odejdźmy od tej narracji, od tej retoryki. Ona nie jest właściwa, nie jest słuszna. Chciałbym, żeby symbolicznie dzisiejszy dzień był takim dniem przecięcia wstęgi przy budowie pomostu zaufania pomiędzy administracją publiczną szeroko rozumianą a światem przedsiębiorców. Moim prawdziwym, głębokim celem jest to, żeby zbudować równowagę, harmonię pomiędzy światem przedsiębiorców a administracją rządową” – mówił o Konstytucji dla biznesu podczas spotkania z przedsiębiorcami premier Mateusz Morawiecki.