„Sołtysie! Nie daj się nabrać!” – PSL z ulotkami w Przysusze

Jak mówią rozmówcy 300POLITYKI, była to akcja młodzieżówki, która „wyszła im całkiem zgrabnie”. W sumie rozdano około 1000 ulotek.