Morawiecki: Dla nas nie ma Polski A, B czy C, dla nas jest Polska od A do Z – od akceptacji do zwycięstwa

Dla nas nie ma Polski A czy Polski B i C, dla nas jest Polska od A do Z – od akceptacji do zwycięstwa, dla wszystkich gmin i wszystkich powiatów stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Przysusze, na obchodach Dnia Sołtysa. Jak dodał:

„Jest takie piękne powiedzenie, przysłowie ludowe, że dobry gospodarz to taki, co swoją ziemię obrobi i jeszcze sąsiadowi pomoże. I wy, sołtysi, tak właśnie działacie. I za to wam dziękuję, że troszczycie się o najbliższą ojcowiznę, że patrzycie na to, by we właściwy sposób był zagospodarowany każdy kawałek i cały potencjał polskiej wsi i że patrzycie za miedzę, staracie się łączyć siły, pomagać Ochotniczym Strażom Pożarnym i Kołom Gospodarstw Wiejskich”

To jest wielka wartość społeczna i wielka wartość gospodarcza – mówił szef rządu.