Ziobro: Dziś udało się przywrócić zasadę trójpodziału władzy

Chciałbym wyrazić satysfakcję z tego, że dziś, w polskim Sejmie, udało się przywrócić, w pełni tego słowa znaczeniu, zasadę trójpodziału władzy. Do tej pory było bowiem tak, że władza sądownicza w rzeczywistości była swoistym państwem w państwie. Nie podlegała realnym mechanizmom kontroli i system demokratyczny w tym sensie w Polsce nie do końca działał. Tak naprawdę jedynym elementem, mającym legitymację demokratyczną i wpływ zarazem na funkcjonowanie polskie sądownictwa, były decyzja pana prezydenta. Tak poza tym całe sądownictwo, jeżeli chodzi o nabór, awanse, cały proces związany z postępowaniami dyscyplinarnymi, usuwaniem z sądownictwa, były poza sferą kontroli demokratycznej władzy. To się właśnie zmieniło. Zdecydowaliśmy się wprowadzić model, który ma swoją tradycję w części państw europejskich” – mówił na konferencji prasowej minister Zbigniew Ziobro.