Sejm wybrał nową KRS większością 3/5

Posłowie w bloku głosowań wybrali nową Krajową Radę Sądownictwa. Wybór został dokonany w tzw. pierwszym kroku, a więc większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W głosowaniu wzięło udział 269 posłów, więc większość 3/5 wyniosła 162 posłów. „Za” głosowało 267 posłów, a 2 wstrzymało się od głosu.

Nowa KRS to Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew Stanisław Łupina, Leszek Mazur, Maciej Andrzej Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł Kazimierz Styrna.