Karczewski nie wyklucza że Senat w tym tygodniu zajmie się ustawą degradacyjną

Porządek obrad najprawdopodobniej – bardzo dużo na to wskazuje – zostanie uzupełniony o ustawę o prawie łowieckim, następny punkt to również, i to jest bardzo prawdopodobne, że uchwalimy uchwałę w 50. rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku. Dochodzi do zbliżenia poglądów senatorów PO i PiS. Bardzo możliwe że podejmiemy uchwałę, wiem że Sejm za chwilę przyjmie taką uchwałę, czy podobnej czy wręcz identycznej treści jak Sejm, będzie to wzmocnienie tej uchwały przyjętej przez Sejm – mówił Stanisław Karczewski na briefingu w Senacie.

Bardzo możliwe – to będzie zależało od komisji, również od woli wysokiej izby – uzupełnimy porządek obrad również o punkt dot. degradacji stopni oficerskich. Wszystko wskazuje na to że również tę ustawę przyjmiemy czy będziemy dyskutować na temat tej ustawy – dodał.