Schetyna: Zgłosimy nowelizację ustawy o IPN

Nie mam dla państwa dobrych informacji, jeśli chodzi o moje spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Ta sytuacja, której potwierdzeniem jest oświadczenie sekretarza stanu, który w bardzo ostry sposób ocenia sytuację w Polsce i to, co zdarzyło się w związku z podpisaniem ustawy o IPN. To wywołuje zdumienie naszych najlepszych, najważniejszych sojuszników, zdumienie także polityków amerykańskich. Relacje z USA to gwarancje naszego bezpieczeństwa, one [relacje] będą miały swoje stulecie. Dzisiaj chcemy to stulecie świetnych polsko-amerykańskich relacji świętować, ale tak nie jest, bo to właśnie Amerykanie prosili i sugerowali szerokie konsultacje, wynikające ze skutków, do których może doprowadzić wprowadzenie tej ustawy. Niestety tak się nie stało, ustawa została podpisana, a poprawki zostały odrzucone” – mówił na konferencji prasowej lider PO, Grzegorz Schetyna.

Nie zostawimy tej ustawy i konsekwencji, które z niej będą wypływać. Zgłosimy nowelizację tej ustawy w najbardziej krytycznych punktach, które budują fatalny obraz polskiej polityki historycznej i tego wszystkiego, co zdarzyło się w polskim parlamencie w związku z tą ustawą, a został sankcjonowane przez prezydenta. Będziemy konsultować te poprawki, cały projekt nowelizacyjny z polskimi instytucjami kultury, na pewno z Żydowskim Instytutem Historycznym, z Muzeum POLIN, także z Polską Akademią Nauk. To jest ważne, żebyśmy mieli bardzo precyzyjnie przygotowane te przepisy” – zapowiadał Schetyna.