Czaputowicz przyznaje, że Netanyahu mówił o systemowym udziale Polaków w Holokauście: PMM mówił, że to był akcydentalny udział, pojedynczy

Tak, prawda, mówił mi o tym pan premier i to sformułowanie tam występuje. Tu jest też kwestia pewnej interpretacji. Systemowe – to jest nie do przyjęcia, to jest zbyt niejednoznaczne określenia, bo może określać liczny, masowy udział. To jeszcze można by, moim zdaniem, przyjąć. Jeżeli by to miało oznaczać, że on był zorganizowany przez państwo polskie przy współudziale z Niemcami, to wówczas z tym słowem nie należy się godzić. Premier Morawiecki mówił, że to był akcydentalny udział, pojedynczy, aczkolwiek być może liczny, to jest kwestia skali. To też sygnalizuje różne rozumienie tego, co się wydarzyło w Polsce w czasie II Wojny Światowej” – mówił w radiowej Trójce minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz, pytany, czy w rozmowie telefonicznej premier Izraela użył określenia o systemowym udziale Polaków w Holokauście.