Sejm przyjął Konstytucję biznesu

Posłowie w porannym bloku przyjęli pakiet czterech ustaw (+ przepisy wprowadzające), który nazywany jest Konstytucją biznesu. To m.in. Prawo przedsiębiorców czy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.