Kowalczyk: Rozwój gospodarczy to nie był chyba jedyny motyw zmiany premiera

Nie chcę się wypowiadać nt. potrzeby zmiany. Uważam że premier Szydło znakomicie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Rozwój gospodarczy – jak widać ze wskaźników – był znakomity i to też nie był to chyba jedyny motyw zmiany premiera, bo raczej to było mało istotne, bo wicepremier Morawiecki, mając Ministerstwo FInansów i Rozwoju, miał jakby narzędzia do rozwoju gospodarczego i to było widać we wzroście gospodarczym. To nie były tylko te czynniki, ale nie chcę tutaj wypowiadać się nt. kuchni i realnych przyczyn – mówił Henryk Kowalczyk w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.