Gasiuk-Pihowicz: Wystąpimy z zaproszeniem do innych klubów, by podpisały się pod projektem „Ratujmy kobiety”

Chcemy jednoznacznie zakończyć to, co się wydarzyło i co nie powinno mieć miejsca w zeszłym tygodniu i właśnie podjęliśmy dwa takie działania. Po pierwsze, zostanie złożony projekt o świadomej prokreacji – bardzo wyważony, świetnie przygotowany, skonsultowany i przygotowany przez zespół pod przewodnictwem Joanny Schmidt z udziałem Joanny Scheuring-Wielgus, Moniki Rosy który jest właśnie takim projektem na wzór niemiecki. Tak jak w Niemczech został przygotowany przez środowiska chadeckie i naprawdę jest wyważony, dotyka wielu ważnych kwestii, nie tylko samej aborcji, którą wyciąga z szarej strefy, ale dotyka także kwestii dostępu do antykoncepcji, neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej, ale także tematu sytuacji w jakiej znajdują się rodzice które tracą ciążę na bardzo wczesnym etapie – mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz w rozmowie z Łukaszem Konarskim w Radiu Zet.

My rzeczywiście jako klub poselski chcemy się postawić w roli posłanników którzy naprawiają błąd polegający na tym że projekt obywatelski nie został poddany dyskusji w komisji – dodała przewodnicząca klubu, przyznając zarazem, że ten projekt jest skrajny i zawiera wiele kontrowersyjnych przepisów.

Wystąpimy z zaproszeniem do innych klubów parlamentarnych aby podpisały się pod tym projektem [Ratujmy Kobiety] – dodała. Jak podkreśliła, wspólne podpisanie się pod projektem „Ratujmy kobiety” mogłoby być dobrym sygnałem w stosunku do organizacji pozarządowych, środowisk kobiecych i byłoby dobrym symbolem współpracy.