Zarząd PO podejmie dzisiaj decyzję ws. kar dla posłów, którzy złamali dyscyplinę