Macierewicz: Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON, tych wszystkich, którzy będą kontynuowali zmiany w WP

6 miesiące temu

Macierewicz: Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON, tych wszystkich, którzy będą kontynuowali zmiany w WP

– Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON Mariusza Błaszczaka, żeby wspierać tych wszystkich, którzy będą kontynuowali dotychczasowe zmiany w Wojsku Polskim. Przede wszystkim jest to wielka reforma, która została zaplanowana na ten rok związana z korpusem podoficerskim. To właśnie podoficerowie są fundamentem każdej armii i armii polskiej też – tak musi być – mówił Antoni Macierewicz w felietonie „Głos Polski” w Radiu Maryja i TV Trwam.

6 miesiące temu

Libicki: W zależności od losów odwołania Tomczaka podejmę stosowne decyzje 

Dla mnie po dzisiejszym głosowaniu możliwość obecności osób o konserwatywnej wrażliwości w Platformie stanęła pod dużym znakiem zapytania. Zwłaszcza że jeszcze niedawno była mowa o konserwatywnej kotwicy. Moje postępowanie w tej sprawie jest jasne. Rozmawiałem dzisiaj z posłem Tomczakiem. Poinformował mnie że złoży odwołanie od tej decyzji. Będę czekał jaki będzie efekt. W zależności od losów tego odwołania podejmę stosowne decyzje – stwierdził Jan Filip Libicki w „Minęła 20” TVP Info.

6 miesiące temu

Czerwińska: Deficyt budżetowy za 2017 rok wyniesie mniej niż 30 mld zł

Jeśli chodzi o deficyt, to mamy już pewne osiągnięcia. Proszę zwrócić uwagę na to że na 2018 rok deficyt 41,5 mld zł, mówię o deficycie budżecie państwa, natomiast 2017 rok, ustawa budżetowa to 59,5 mld zł. Możemy mówić już o zauważalnej zmianie, a mogę powiedzieć że mamy takie osiągnięcia że w tej chwili sumujemy, zliczamy 2017 rok i już mogę powiedzieć że będzie to deficyt poniżej 30 mld zł, jeśli chodzi o budżet państwa – stwierdziła Teresa Czerwińska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

6 miesiące temu

PAD: Musimy pokazać, że UE jako projekt polityczny ma przyszłość

Chciałbym, żeby w sferze międzynarodowej wybrzmiało przesłanie 100-lecia odzyskania niepodległości: niepodległa Polska jest wartościową częścią Europy Środkowej, a suwerenna i dostatnia Europa Środkowa jest wartościową częścią wspólnej Europy i świata. Europa traci gdy jest poddana koncertowi mocarstw albo zewnętrznej dominacji, a zyskuje pokój i warunki do rozwoju gospodarczego jeśli potrafi czerpać z bogactwa wszystkich swoich narodów i państw. Dlatego chciałbym żeby dyskusja o przyszłości wspólnej EUropy, która z pewnością nabierze wigoru w 2018 roku, za punkt wyjścia obrała polskie i środkowoeuropejskie doświadczenie i płynącą z niego mądrość. Chcemy aby nasza część Europy wysłała pozytywny sygnał i dała trwały wkład do debaty o przyszłości UE i wspólnego europejskiego rynku. Ma to znaczenie nie tylko dla unowocześnienia naszych środkowo-europejskich gospodarek i poprawy warunków życia naszych społeczeństw. Przede wszystkim ten głos jest dziś potrzebny całej UE i sferze euroatlantyckiej. W moim przekonaniu nasza wspólnota stoi bowiem przed trzema zasadniczymi zagrożeniami. Po pierwsze, krótkookresowej dekompozycji, po drugie średniookresowej politycznej dezintegracji, a po trzecie długookresowej strategicznej degradacji globalnej pozycji UE – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z korpusem dyplomatycznym. Jak mówił dalej:

„Potrzebujemy mądrej i roztropnej reintegracji. Jej początkiem powinno stać się wzmocnienie rynku europejskiego z jego czterema podstawowymi swobodami. Istotnym krokiem ku temu jest lepsza integracja infrastrukturalna i gospodarcza w Europie na osi północ-południe. Także w oparciu o takie instrumenty jak inicjatywa Trójmorza. Musimy odbudować zachwianą równowagę gospodarczą, społeczną, infrastrukturalną i polityczną UE (…) Reintegracja UE powinna przebiegać na podstawie zasad jedności, solidarności i równości wszystkich państw członkowskich UE. Silna wspólnota wymaga też redefinicji globalnej pozycji Europy, która musi uwzględniać efektywne rozwiązywanie wyzwań takich jak kryzys migracyjny czy niestabilność walutowa euro. Aby to osiągnąć, UE potrzebuje zdolności do wewnętrznego kompromisu i pragmatycznych działań. Ale przede wszystkim wymaga przywrócenia właściwej hierarchii wartości w życiu społecznym. Nie ideologicznych i politycznych zaklęć, ale prawdziwych wartości na których ufundowana jest wielkowiekowa europejska tożsamość. Europa nie jest dziełem dzisiejszych polityków, jest nam powierzona przez pokolenia narodów europejskich które tworzyły jej trudną, ale fascynującą historię. Kto myśli że ma monopol na określenie czym ma być Europa, bez pytanie o zdanie innych i uwzględnienia ich racji, ten jest uzurpatorem idei europejskiej, a nie reformatorem. Europa jest i powinna być silna wolą swoich narodów, a instytucje wspólnotowe powinny tej woli służyć”

Dalej mówił:

„Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz jedności europejskiej bez podziału na lepszych i gorszych. Bez reglamentowania prawa głosu. Będziemy konsekwentnie oczekiwać od UE tego co traktaty nazywają lokalną współpracą państw członkowskich oraz bronić zasady pomocniczości w relacjach z instytucjami wspólnotowymi. To prawda, że jesteśmy w UE wspólnotą konkurencji a każdy ma prawo dbać o swój interes. Nie zapominajmy jednak że w pierwszej kolejności jesteśmy wspólnotą lojalności i pomocniczości (…) Musimy pokazać że UE jako projekt polityczny ma przyszłość. W tym duchu działając na rzecz wspólnego interesu rozpoczęliśmy pogłębioną współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza”

Unia wymaga przywrócenia właściwej hierarchii wartości w życiu społecznym. Nie ideologicznych i politycznych zaklęć, ale prawdziwych wartości, na których ufundowana jest wielowiekowa europejska tożsamość – stwierdził prezydent.

6 miesiące temu

Scheuring-Wielgus: Będziemy mieli spotkanie wyjazdowe, we wtorek mamy zarząd

Będziemy mieli spotkanie wyjazdowe, we wtorek mamy zarząd, na którym się pojawię. Co z tego będzie – nie wiem. Debata jest potrzebna – stwierdził Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

6 miesiące temu

Biernacki o wyrzuceniu: Jestem zszokowany że dowiaduję się od państwa, a nie od zarządu

Zostałem wyrzucony? Nie wiedziałem. Od państwa się dowiaduję. Muszę przemyśleć [co dalej, czy się odwołam]. Na razie nie mam takiej informacji. Jestem zszokowany że dowiaduję się od państwa, a nie od zarządu. Zawsze glosowałem według własnego sumienia. Każdy ma poglądy. Nie można łamać kręgosłupa ludziom – stwierdził Marek Biernacki w Sejmie.

6 miesiące temu

Sejm uchwalił budżet na 2018 rok

Projekt budżetu poparło 240 posłów, przeciw było 189, a 2 wstrzymało się od głosu.

6 miesiące temu

Zdrojewski: Opozycja musi przejść nie lifting, lecz poważny wstrząs intelektualny

6 miesiące temu

KRS zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków KRS

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa – poinformowano w komunikacie.

„Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi RP kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa. O niezgodności tych przepisów z międzynarodowymi standardami ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów świadczą wystąpienia Komisji Weneckiej Rady Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz organizacji pozarządowych. W ocenie Rady, aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady przez Sejm RP”

6 miesiące temu

Lubnauer: Nie mam wątpliwości, ze cała opozycja zawiodła

Jestem zła na to, co się stało. Nie mam wątpliwości, ze cała opozycja zawiodła. Szczególnie w sytuacji, kiedy projekt ograniczający prawa kobiet, wbrew naszej woli, znalazł się w komisji – mówiła Katarzyna Lubnauer w Sejmie.

Na razie mamy kary dla posłów. Ta decyzja zapadła praktycznie natychmiast. Ci posłowie, którzy zawiesili swoje członkostwo dalej są w partii, tylko chcieli powiedzieć, że nie zgadzają się z taką polityką klubu – dodała.

6 miesiące temu

Schetyna: Jest mi przykro, ale trzeba reagować zdecydowanie

Jest mi przykro, ale tutaj trzeba reagować w zdecydowany sposób, bo mieliśmy dyscyplinę i niestety troje posłów głosowało inaczej – głosowało za projektem radykalnie zaostrzającym ustawę antyaborcyjną. Nie można tego zaakceptować, stąd decyzja, jednogłośna decyzja zarządu – stwierdził Grzegorz Schetyna w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, komentując decyzję o wykluczeniu trzech posłów PO.

Wczoraj cały dzień rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, mówiliśmy, jak ważna jest jednomyślność głosowania, jak ważna jest walka o kompromis antyaborcyjny. Trzech posłów nie posłuchało i to są konsekwencje – stwierdził.

6 miesiące temu

Scheuring-Wielgus: Nic nie wiem o zakazie

Nic o takim zakazie nie wiem. Posłowie Nowoczesnej nie mają takich zakazów. Jak państwo widzicie, my tutaj przed państwem stoimy – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus na briefingu w Sejmie, pytana o medialne informacje nt. zakazu wypowiedzi medialnych dla posłów.

6 miesiące temu

Schmidt i Mieszkowski też zawieszają swoje członkostwo w Nowoczesnej 

Również postanowiłam zawiesić swoje członkostwo w klubie Nowoczesna – poinformowała Joanna Schmidt na briefingu. Podobne oświadczenie złożył Krzysztof Mieszkowski.

6 miesiące temu

Scheuring-Wielgus zawiesza na miesiąc członkostwo w Nowoczesnej

Dzisiaj podjęłam decyzję aby z Nowoczesnej nie odchodzić. Chcę dać szansę moim koleżankom i kolegom, miesiąc na przemyślenie swoich wczorajszych błędnych decyzji, na wrócenie do wartości które przestrzegaliśmy. Daję moim koleżankom i kolegom czas na zastanowienie się nad tożsamością Nowoczesnej i podjęłam decyzję aby w taki symboliczny sposób zawiesić swoje członkostwo w klubie Nowoczesna na miesiąc. Ten czas chciałabym poświęcić na to aby moi koledzy i koleżanki którzy razem ze mną budowali Nowoczesną na wartościach liberalnych, przedyskutowali ze mną i innymi osobami po co powstała Nowoczesna – poinformowała Joanna Scheuring-Wielgus na briefingu w Sejmie.

Zapisałam się do partii Nowoczesna, a nie do partii Średniowieczna i bardzo chciałabym aby moi koledzy i koleżanki zastanowili się nad tym i wrócili do korzeni – dodała posłanka.

6 miesiące temu

Biernacki, Fabisiak i Tomczak wyrzuceni z PO

Przed chwilę odbyło się posiedzenie zarządu PO w związku z naruszeniem dyscypliny przez posłów [ws. głosowań nad projektami dot. aborcji]. Zarząd krajowy jednomyślnie podjął dwie decyzje. Po pierwsze, decyzję o wykluczeniu trojga posłów którzy sprzecznie z dyscypliną. To Marek Biernacki, Joanna Fabisiak i Jacek Tomczak. W drugim punkcie zarząd podjął jednomyślnie decyzje ws. posłów którzy nie uczestniczyli we wczorajszym głosowaniu dot. obu projektów. Zarząd krajowy kieruje do prezydium klubu parlamentarnego i kolegium wniosek o ukaranie tych posłów – poinformował Jan Grabiec na briefingu w Sejmie.

6 miesiące temu

Klub Nowoczesnej powołał rzecznika dyscypliny klubowej

Klub poselski Nowoczesna powołał rzecznika dyscypliny klubowej. Osoba wybrana na to stanowisko zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Posłowie, którzy nie głosowali nad projektem ustawy Ratujmy Kobiety dostali kary w wysokości 1000 zł na cel charytatywny i nagany.

– Nikt z klubu poselskiego Nowoczesnej nie zagłosował przeciw projektowi Barbary Nowackiej – ratujmy Kobiety. Większość posłów Nowoczesnej zagłosowała za skierowaniem tego projektu do prac komisyjnych. Jednocześnie uważam za sytuację niedopuszczalną, że posłowie nie brali udziału w głosowaniu za skierowaniem tego projektu do prac w komisji – powiedziała przewodnicząca klubu Kamila Gasiuk-Pihowicz.

– Przepraszam za tę niedopuszczalną sytuację, w której opozycji zabrakło kilku głosów, alby skierować projekt Inicjatywy Ratujmy Kobiety do prac w komisji sejmowej – dodała.

6 miesiące temu

Mucha: Nie ma powodów, by zwoływać RBN po zmianie szefa MON

Nie ma powodów, by zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego po zmianie szefa MON – stwierdził Paweł Mucha w rozmowie z Konradem Paseckim w Radiu Zet. Jego zdaniem, Andrzej Duda nie zwoła RBN.

Nie sądzę, by ta sprawa była na rangę Rady. Co takiego miałaby ustalać, czy doradzać prezydentowi? To retoryka czysto polityczna, która nijak ma się do obowiązujących przepisów. Chodzi tylko o to, by robić wrażenie, że są powody do zwoływania tak poważnego ciała – mówił.

Mucha zaznaczył, że to nowy minister obrony Mariusz Błaszczak dokona oceny i podejmie odpowiednie działania. – Trzeba dać mu chwilę – dodał prezydencki minister.

6 miesiące temu

Beata Mazurek wybrana na stanowisko wicemarszałka Sejmu

W porannym bloku głosowań posłowie wybrali Beatę Mazurek na stanowisko wicemarszałka Sejmu.

6 miesiące temu

Andrzej Szlachta nowym przewodniczącym komisji finansów publicznych

Ostatecznie to poseł Andrzej Szlachta został przewodniczącym sejmowej komisji finansów publicznych, chociaż wczoraj Beata Mazurek mówiła iż kandydatem na to stanowisko jest Janusz Szewczak.

6 miesiące temu

Beata Mazurek kandydatką na wicemarszałka Sejmu

Do Sejmu wpłynął poselski wniosek w sprawie wyboru na wicemarszałka Sejmu poseł Beaty Mazurek i ma już numer druku. Do głosowania może dojść jeszcze dziś.

6 miesiące temu

Sakiewicz: Macierewicz szefem komisji badającej tragedię smoleńską

Według Niezależna.pl, Antoni Macierewicz będzie kierował komisją, będzie nadzorował i sporządzi raport, który zostanie przedstawiony w kwietniu, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

6 miesiące temu

Scheuring-Wielgus rozważa odejście z Nowoczesnej

Jest mi wstyd, czuję się totalnie rozczarowana. Nie wiem, jakie decyzje podejmiemy na klubie – muszą to być konsekwencje dla Nowoczesnej. Rozważam opuszczenie partii – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z AIP.

6 miesiące temu

Zarząd PO podejmie dzisiaj decyzję ws. kar dla posłów, którzy złamali dyscyplinę

6 miesiące temu

Karczewski: Decyzja ws. kandydata PiS na prezydenta Warszawy w najbliższym czasie

Jestem rozważany [na kandydata PiS na prezydenta Warszawy]. Rozmowy są przed nami. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję. Nie uchylam się. Jeżeli zapadnie taka decyzja, będę startował – mówił Stanisław Karczewski w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.