Live

Macierewicz: Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON, tych wszystkich, którzy będą kontynuowali zmiany w WP

Macierewicz: Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON, tych wszystkich, którzy będą kontynuowali zmiany w WP

– Zrobię wszystko żeby wspierać rząd, szefa MON Mariusza Błaszczaka, żeby wspierać tych wszystkich, którzy będą kontynuowali dotychczasowe zmiany w Wojsku Polskim. Przede wszystkim jest to wielka reforma, która została zaplanowana na ten rok związana z korpusem podoficerskim. To właśnie podoficerowie są fundamentem każdej armii i armii polskiej też – tak musi być – mówił Antoni Macierewicz w felietonie „Głos Polski” w Radiu Maryja i TV Trwam.

Libicki: W zależności od losów odwołania Tomczaka podejmę stosowne decyzje 

Libicki: W zależności od losów odwołania Tomczaka podejmę stosowne decyzje 

Dla mnie po dzisiejszym głosowaniu możliwość obecności osób o konserwatywnej wrażliwości w Platformie stanęła pod dużym znakiem zapytania. Zwłaszcza że jeszcze niedawno była mowa o konserwatywnej kotwicy. Moje postępowanie w tej sprawie jest jasne. Rozmawiałem dzisiaj z posłem Tomczakiem. Poinformował mnie że złoży odwołanie od tej decyzji. Będę czekał jaki będzie efekt. W zależności od losów tego odwołania podejmę stosowne decyzje – stwierdził Jan Filip Libicki w „Minęła 20” TVP Info.

Czerwińska: Deficyt budżetowy za 2017 rok wyniesie mniej niż 30 mld zł

Czerwińska: Deficyt budżetowy za 2017 rok wyniesie mniej niż 30 mld zł

Jeśli chodzi o deficyt, to mamy już pewne osiągnięcia. Proszę zwrócić uwagę na to że na 2018 rok deficyt 41,5 mld zł, mówię o deficycie budżecie państwa, natomiast 2017 rok, ustawa budżetowa to 59,5 mld zł. Możemy mówić już o zauważalnej zmianie, a mogę powiedzieć że mamy takie osiągnięcia że w tej chwili sumujemy, zliczamy 2017 rok i już mogę powiedzieć że będzie to deficyt poniżej 30 mld zł, jeśli chodzi o budżet państwa – stwierdziła Teresa Czerwińska w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

PAD: Musimy pokazać, że UE jako projekt polityczny ma przyszłość

PAD: Musimy pokazać, że UE jako projekt polityczny ma przyszłość

Chciałbym, żeby w sferze międzynarodowej wybrzmiało przesłanie 100-lecia odzyskania niepodległości: niepodległa Polska jest wartościową częścią Europy Środkowej, a suwerenna i dostatnia Europa Środkowa jest wartościową częścią wspólnej Europy i świata. Europa traci gdy jest poddana koncertowi mocarstw albo zewnętrznej dominacji, a zyskuje pokój i warunki do rozwoju gospodarczego jeśli potrafi czerpać z bogactwa wszystkich swoich narodów i państw. Dlatego chciałbym żeby dyskusja o przyszłości wspólnej EUropy, która z pewnością nabierze wigoru w 2018 roku, za punkt wyjścia obrała polskie i środkowoeuropejskie doświadczenie i płynącą z niego mądrość. Chcemy aby nasza część Europy wysłała pozytywny sygnał i dała trwały wkład do debaty o przyszłości UE i wspólnego europejskiego rynku. Ma to znaczenie nie tylko dla unowocześnienia naszych środkowo-europejskich gospodarek i poprawy warunków życia naszych społeczeństw. Przede wszystkim ten głos jest dziś potrzebny całej UE i sferze euroatlantyckiej. W moim przekonaniu nasza wspólnota stoi bowiem przed trzema zasadniczymi zagrożeniami. Po pierwsze, krótkookresowej dekompozycji, po drugie średniookresowej politycznej dezintegracji, a po trzecie długookresowej strategicznej degradacji globalnej pozycji UE – mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie spotkania z korpusem dyplomatycznym. Jak mówił dalej:

„Potrzebujemy mądrej i roztropnej reintegracji. Jej początkiem powinno stać się wzmocnienie rynku europejskiego z jego czterema podstawowymi swobodami. Istotnym krokiem ku temu jest lepsza integracja infrastrukturalna i gospodarcza w Europie na osi północ-południe. Także w oparciu o takie instrumenty jak inicjatywa Trójmorza. Musimy odbudować zachwianą równowagę gospodarczą, społeczną, infrastrukturalną i polityczną UE (…) Reintegracja UE powinna przebiegać na podstawie zasad jedności, solidarności i równości wszystkich państw członkowskich UE. Silna wspólnota wymaga też redefinicji globalnej pozycji Europy, która musi uwzględniać efektywne rozwiązywanie wyzwań takich jak kryzys migracyjny czy niestabilność walutowa euro. Aby to osiągnąć, UE potrzebuje zdolności do wewnętrznego kompromisu i pragmatycznych działań. Ale przede wszystkim wymaga przywrócenia właściwej hierarchii wartości w życiu społecznym. Nie ideologicznych i politycznych zaklęć, ale prawdziwych wartości na których ufundowana jest wielkowiekowa europejska tożsamość. Europa nie jest dziełem dzisiejszych polityków, jest nam powierzona przez pokolenia narodów europejskich które tworzyły jej trudną, ale fascynującą historię. Kto myśli że ma monopol na określenie czym ma być Europa, bez pytanie o zdanie innych i uwzględnienia ich racji, ten jest uzurpatorem idei europejskiej, a nie reformatorem. Europa jest i powinna być silna wolą swoich narodów, a instytucje wspólnotowe powinny tej woli służyć”

Dalej mówił:

„Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz jedności europejskiej bez podziału na lepszych i gorszych. Bez reglamentowania prawa głosu. Będziemy konsekwentnie oczekiwać od UE tego co traktaty nazywają lokalną współpracą państw członkowskich oraz bronić zasady pomocniczości w relacjach z instytucjami wspólnotowymi. To prawda, że jesteśmy w UE wspólnotą konkurencji a każdy ma prawo dbać o swój interes. Nie zapominajmy jednak że w pierwszej kolejności jesteśmy wspólnotą lojalności i pomocniczości (…) Musimy pokazać że UE jako projekt polityczny ma przyszłość. W tym duchu działając na rzecz wspólnego interesu rozpoczęliśmy pogłębioną współpracę w ramach inicjatywy Trójmorza”

Unia wymaga przywrócenia właściwej hierarchii wartości w życiu społecznym. Nie ideologicznych i politycznych zaklęć, ale prawdziwych wartości, na których ufundowana jest wielowiekowa europejska tożsamość – stwierdził prezydent.

Scheuring-Wielgus: Będziemy mieli spotkanie wyjazdowe, we wtorek mamy zarząd

Scheuring-Wielgus: Będziemy mieli spotkanie wyjazdowe, we wtorek mamy zarząd

Będziemy mieli spotkanie wyjazdowe, we wtorek mamy zarząd, na którym się pojawię. Co z tego będzie – nie wiem. Debata jest potrzebna – stwierdził Joanna Scheuring-Wielgus w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w „Faktach po faktach” TVN24.

Biernacki o wyrzuceniu: Jestem zszokowany że dowiaduję się od państwa, a nie od zarządu

Biernacki o wyrzuceniu: Jestem zszokowany że dowiaduję się od państwa, a nie od zarządu

Zostałem wyrzucony? Nie wiedziałem. Od państwa się dowiaduję. Muszę przemyśleć [co dalej, czy się odwołam]. Na razie nie mam takiej informacji. Jestem zszokowany że dowiaduję się od państwa, a nie od zarządu. Zawsze glosowałem według własnego sumienia. Każdy ma poglądy. Nie można łamać kręgosłupa ludziom – stwierdził Marek Biernacki w Sejmie.

Sejm uchwalił budżet na 2018 rok

Sejm uchwalił budżet na 2018 rok

Projekt budżetu poparło 240 posłów, przeciw było 189, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zdrojewski: Opozycja musi przejść nie lifting, lecz poważny wstrząs intelektualny

Zdrojewski: Opozycja musi przejść nie lifting, lecz poważny wstrząs intelektualny

KRS zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków KRS

KRS zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków KRS

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do wszystkich sędziów o niewyrażanie zgody na kandydowanie w wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa – poinformowano w komunikacie.

„Rada przypomina, że przepisy przyznające Sejmowi RP kompetencję do wyboru sędziów w skład Rady zostały ocenione jako naruszające Konstytucję RP przez Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, organy prawniczych samorządów zawodowych, stowarzyszenia zrzeszające sędziów oraz licznych przedstawicieli polskiej nauki prawa. O niezgodności tych przepisów z międzynarodowymi standardami ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów świadczą wystąpienia Komisji Weneckiej Rady Europy, Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz organizacji pozarządowych. W ocenie Rady, aby dochować wierności ślubowaniu sędziowskiemu, żaden sędzia nie powinien wziąć udziału w wyborze nowych członków Rady przez Sejm RP”

Lubnauer: Nie mam wątpliwości, ze cała opozycja zawiodła

Lubnauer: Nie mam wątpliwości, ze cała opozycja zawiodła

Jestem zła na to, co się stało. Nie mam wątpliwości, ze cała opozycja zawiodła. Szczególnie w sytuacji, kiedy projekt ograniczający prawa kobiet, wbrew naszej woli, znalazł się w komisji – mówiła Katarzyna Lubnauer w Sejmie.

Na razie mamy kary dla posłów. Ta decyzja zapadła praktycznie natychmiast. Ci posłowie, którzy zawiesili swoje członkostwo dalej są w partii, tylko chcieli powiedzieć, że nie zgadzają się z taką polityką klubu – dodała.

Schetyna: Jest mi przykro, ale trzeba reagować zdecydowanie

Schetyna: Jest mi przykro, ale trzeba reagować zdecydowanie

Jest mi przykro, ale tutaj trzeba reagować w zdecydowany sposób, bo mieliśmy dyscyplinę i niestety troje posłów głosowało inaczej – głosowało za projektem radykalnie zaostrzającym ustawę antyaborcyjną. Nie można tego zaakceptować, stąd decyzja, jednogłośna decyzja zarządu – stwierdził Grzegorz Schetyna w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, komentując decyzję o wykluczeniu trzech posłów PO.

Wczoraj cały dzień rozmawialiśmy, przekonywaliśmy, mówiliśmy, jak ważna jest jednomyślność głosowania, jak ważna jest walka o kompromis antyaborcyjny. Trzech posłów nie posłuchało i to są konsekwencje – stwierdził.

Scheuring-Wielgus: Nic nie wiem o zakazie

Scheuring-Wielgus: Nic nie wiem o zakazie

Nic o takim zakazie nie wiem. Posłowie Nowoczesnej nie mają takich zakazów. Jak państwo widzicie, my tutaj przed państwem stoimy – stwierdziła Joanna Scheuring-Wielgus na briefingu w Sejmie, pytana o medialne informacje nt. zakazu wypowiedzi medialnych dla posłów.