Live

Piechociński: Konwencja samorządowa PSL 20 stycznia

Piechociński: Konwencja samorządowa PSL 20 stycznia

Sejm 10 stycznia ma rozpatrzyć poprawki Senatu do ordynacji wyborczej

Sejm 10 stycznia ma rozpatrzyć poprawki Senatu do ordynacji wyborczej

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma rozpatrzyć poprawki Senatu do przyjęto właśnie Prawa wyborczego. Według wstępnego harmonogramu posiedzenia, który widziała 300POLITYKA, rozpatrzenie tego punktu zaplanowano na środę, 10 stycznia na 21:20. Do głosowania może dojść jeszcze tego samego dnia, w bloku głosowań między 22:00 a 0:00. Wtedy też zostaną zakończone prace parlamentarne, a ustawa trafi do prezydenta. Wcześniej w sprawie poprawek zbierze się sejmowa komisja.

Senat przyjął prawo wyborcze wraz z poprawkami. Przywrócono głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych

Senat przyjął prawo wyborcze wraz z poprawkami. Przywrócono głosowanie korespondencyjne dla niepełnosprawnych

Senat przyjął nowelizację niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wraz z poprawkami – jedna z nich przywraca możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.

Ustawę poparło 60 senatorów, przeciw było 21, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu, który zajmie się poprawkami na najbliższym posiedzeniu. Zgodnie z wstępnym harmonogramem, do rozpatrzenia dojdzie 10 stycznia, a do przegłosowania poprawek prawdopodobnego tego samego dnia wieczorem.

„Nie przedstawiono mi żadnych zarzutów, nie mam statusu podejrzanego, ani świadka” – Gawłowski wydaje oświadczenie

„Nie przedstawiono mi żadnych zarzutów, nie mam statusu podejrzanego, ani świadka” – Gawłowski wydaje oświadczenie

Beata Szydło na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Beata Szydło na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów

Zgodnie z zarządzeniem premiera, które dzisiaj zostało opublikowane w Monitorze Polskim, Beata Szydło stanie na czele Komitetu Społecznego Rady Ministrów, o którym wczoraj pisaliśmy na 300POLITYCE. Całe zarządzenie dostępne jest w MP.

Morawiecki: Myślę, że zachodni partnerzy coraz lepiej będą rozumieli potrzebę głębokiego zreformowania systemu sprawiedliwości w Polsce

Morawiecki: Myślę, że zachodni partnerzy coraz lepiej będą rozumieli potrzebę głębokiego zreformowania systemu sprawiedliwości w Polsce

Nie sądzę żeby obecny spór wpływał na inne istotne obszary, takie jak Brexit, ale także na wiele innych jak współpraca w zakresie polityki obronnej którą chcemy z naszymi partnerami jak najbardziej rozwijać i współpraca na polu gospodarczym. Wierzę że będziemy w stanie przekonać że system wymiaru sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy. Dla naszych partnerów niemieckich mogę przypomnieć że po szczęśliwym zakończeniu komunizmu w NRD tylko 30-35% sędziów przeszło tzw. pozytywną weryfikację. U nas nie było niczego takiego jak weryfikacja sędziów i wszyscy sędziowie stanu wojennego, czasów komunistycznych, stalinowskich weszli jak gdyby nigdy nic w przestrzeń wymiaru sprawiedliwości w ramach już wolnej Polski. Niech to będzie taki mały drobny przykład gdzie nasi partnerzy zachodni – myślę – że coraz lepiej będą rozumieli potrzebę głębokiego zreformowania systemu sprawiedliwości w Polsce – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premier May.

Morawiecki: Życzyłbym sobie żeby relacje handlowe między Wielką Brytanią a UE zostały utrzymane

Morawiecki: Życzyłbym sobie żeby relacje handlowe między Wielką Brytanią a UE zostały utrzymane

Życzyłbym sobie tego żeby te relacje [handlowe] między Wielką Brytanią a UE zostały utrzymane na jak najbardziej uspójnionym poziomie i żeby wypracować jak najszybciej zasady funkcjonowania Wielkiej Brytanii współpracy w ramach polityki handlowej, gospodarczej. Przede wszystkim w tych dwóch obszarach tak żeby utrzymać jak najdalej idącą pewność gospodarowania dla przedsiębiorców polskich którzy prowadzą biznesy, eksportują do Wielkiej Brytanii lub importują i oczywiście vice versa – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premier May.

Morawiecki: Wielka Brytania zdecydowała się opuścić UE ale nie opuszcza Europy

Morawiecki: Wielka Brytania zdecydowała się opuścić UE ale nie opuszcza Europy 

Chciałbym podkreślić to że my bardzo wyraźnie widzimy wspólne działania, pola, interesy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską i bardzo wyraźnie wskazujemy na to że Wielka Brytania wprawdzie zdecydowała się opuścić UE ale na pewno nie opuszcza Europy i na pewno chce z tą Europą mieć jak najbardziej rozbudowane, najgłębsze więzi w zakresie polityki obronnej, gospodarczym, finansowym, ale również wymiany studentów, współpracy na polu edukacji i spraw wewnętrznych – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premier May.

Kogut złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego senackiej komisji infrastruktury

Kogut złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego senackiej komisji infrastruktury

Na mój wniosek Senat jeszcze dzisiaj będzie głosował nad odwołaniem – poinformował Stanisław Karczewski.

Jest wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Gawłowskiego

Jest wniosek do marszałka Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Gawłowskiego

Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zamierza postawić posłowi na Sejm RP Stanisławowi Gawłowskiemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Dlatego z inicjatywy prowadzącego śledztwo Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Prokurator Generalny wystąpił do Marszałka Sejmu o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła Stanisława Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu – dodano.

„Obszerny i skrupulatnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że w związku z pełnioną w rządach PO-PSL funkcją Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska poseł Stanisław Gawłowski przyjął jako łapówki co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o łącznej wartości prawie 26 tysięcy złotych. Zarzuty, które prokuratura zamierza ogłosić posłowi, dotyczą również nakłaniania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych oraz ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej. Przedstawienie zarzutów oraz ewentualne aresztowanie posła będzie możliwe, jeśli Sejm wyrazi zgodę na uchylenie mu immunitetu”

Neumann: Nie będzie polityczna prokuratura Ziobry ustalała kto w PO pełni jaką funkcję. Gawłowski pozostaje sekretarzem

Neumann: Nie będzie polityczna prokuratura Ziobry ustalała kto w PO pełni jaką funkcję. Gawłowski pozostaje sekretarzem

Doszło do sytuacji kiedy upolityczniona prokuratura uderza w posłów opozycji, próbując przykryć afery korupcyjne PiS, senatora Koguta, przykryć atak na niezależne sądy, niezawisłe sądy, przykryć wyprowadzanie Polski z Europy przez PiS co skutkuje uruchomieniem art. 7 traktatu akcesyjnego. To wszystko PiS próbuje przykryć uderzając w posła Gawłowskiego. Poseł wyda oświadczenie dla prasy, ale chcemy jasno powiedzieć że nie będziemy ulegać szantażowi i naciskom polityczne prokuratury Zbigniewa Ziobry i nie odpuścimy PiS-owi w walce. Traktujemy te ataki jako polityczne, a zarzuty jako dęte i pisane na polityczne zamówienie – stwierdził Sławomir Neumann na briefingu.

Nie będzie polityczna prokuratura Zbigniewa Ziobry ustalała kto w Platformie pełni jaką funkcję. To byłby absurd. Nie będziemy ulegać szantażowi czy naciskowi – dodał. Jak podkreślił, Gawłowski pozostaje sekretarzem generalnym PO i nikt nie oczekuje dzisiaj do niego jakichkolwiek decyzji.

Karczewski: Senatorowie Misiołek i Piechota złożyli na moje ręce oświadczenie o przystąpieniu do klubu PiS

Karczewski: Senatorowie Misiołek i Piechota złożyli na moje ręce oświadczenie o przystąpieniu do klubu PiS