Sejm kontynuuje prace nad projektem dot. kodeksu wyborczego. O 13:30 posiedzenie komisji

O 13:30 sejmowa komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego ma rozpatrzyć poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. PiS dziś rano ogłosiło wycofanie się z części zapisów.

Do głosowania nad przyjęciem projektu może dojść już jutro. Na czwartek zaplanowano dwa bloki głosowań: między 9:00 a 11:00 oraz między 18:00 a 22:00.