Sejm odrzucił wniosek PO o konstruktywne wotum nieufności

„Za” poparciem wniosku głosowało 168 posłów, przeciw było 239, a 17 wstrzymało się od głosu.